آرایشگاه های زنانه،سالن های ماساژ و کلینیک های زیبایی در انقلاب - رزرو آرایشگاه ها و مراکز بهداشتی آریسته