مرکز ماساژ مانو (بانوان) - آریسته | پلتفرم رزرو آنلاین آرایشگاه ها، مراکز ماساژ و خدمات پوست
  • خدمات پوست
  • سالن زیبایی
  • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

مرکز ماساژ مانو (بانوان)

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات ماساژ
ماساژ ویژه مانو
قیمت از : 500,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ ویژه مانو(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 550,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ شمع
قیمت از : 400,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ شمع(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 450,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ تسکین دهنده
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ تسکین دهنده(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 350,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ سوئدی
قیمت از : 260,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ سوئدی(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
آروماتراپی ماساژ
قیمت از : 260,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
آروماتراپی ماساژ(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ پا
قیمت از : 240,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ پا(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 280,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ شیر و عسل
قیمت از : 290,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ شیر و عسل(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 340,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ سنگ داغ
قیمت از : 500,000 تومان
زمان سرویس : 90 دقیقه
ماساژ سنگ داغ(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 550,000 تومان
زمان سرویس : 90 دقیقه
ماساژ کمپرس گیاهی
قیمت از : 450,000 تومان
زمان سرویس : 90 دقیقه
ماساژ کمپرس گیاهی(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 500,000 تومان
زمان سرویس : 90 دقیقه
ماساژ حوله داغ
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ حوله داغ (ماساژور تایلندی)
قیمت از : 350,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اسکراب بدن
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اسکراب بدن (ماساژور تایلندی)
قیمت از : 350,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ روغن نارگیل
قیمت از : 280,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ روغن نارگیل(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 320,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اسپرت ماساژ
قیمت از : 260,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اسپرت ماساژ (ماساژور تایلندی)
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ بارداری
قیمت از : 260,000 تومان
زمان سرویس : 45 دقیقه
ماساژ بارداری (ماساژور تایلندی)
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 45 دقیقه
ماساژ کمر،گردن،شانه
قیمت از : 250,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ کمر،گردن،شانه(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 290,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ مدرن تایلندی
قیمت از : 350,000 تومان
زمان سرویس : 90 دقیقه
ماساژ مدرن تایلندی(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 400,000 تومان
زمان سرویس : 90 دقیقه
ماساژ آنتی سلولیت-لاغری
قیمت از : 250,000 تومان
زمان سرویس : 45 دقیقه
ماساژ آنتی سلولیت-لاغری(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 280,000 تومان
زمان سرویس : 45 دقیقه
ماساژ کمپرس گیاهی صورت
قیمت از : 240,000 تومان
زمان سرویس : 45 دقیقه
ماساژ کمپرس گیاهی صورت(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 270,000 تومان
زمان سرویس : 45 دقیقه
ماساژ صورت
قیمت از : 150,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ صورت(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 180,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ تایلندی
قیمت از : 140,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ تایلندی(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 170,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
آروما تراپی ماساژ
قیمت از : 150,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
آروما تراپی ماساژ(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 180,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ سر و گردن
قیمت از : 140,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ سر و گردن(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 170,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ تقویت موی سر با روغن هندی
قیمت از : 180,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ تقویت موی سر با روغن هندی(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 180,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ شکلات
قیمت از : 380,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ شکلات(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 380,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ پالم تایلندی
قیمت از : 260,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ پالم تایلندی(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 310,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ سنتی تایلندی
قیمت از : 240,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ سنتی تایلندی(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 280,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
پاکسازی صورت
قیمت از : 450,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
پاکسازی صورت(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 450,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ صورت با عسل
قیمت از : 160,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ صورت با عسل(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 180,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ دست
قیمت از : 140,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه
ماساژ دست(ماساژور تایلندی)
قیمت از : 170,000 تومان
زمان سرویس : 30 دقیقه

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما