رزرو آنلاین مرکز ماساژ مانو (بانوان) به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

مرکز ماساژ مانو (بانوان)

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات ماساژ
  • ماساژ ویژه مانو
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ ویژه مانو(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 550,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شمع
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شمع(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ تسکین دهنده
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ تسکین دهنده(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی
   قیمت از : 260,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آروماتراپی ماساژ
   قیمت از : 260,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آروماتراپی ماساژ(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ پا
   قیمت از : 240,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ پا(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شیر و عسل
   قیمت از : 290,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شیر و عسل(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 340,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنگ داغ
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ سنگ داغ(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 570,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ کمپرس گیاهی
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ کمپرس گیاهی(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 530,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ حوله داغ
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ حوله داغ (ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسکراب بدن
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسکراب بدن (ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ روغن نارگیل
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ روغن نارگیل(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 320,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسپرت ماساژ
   قیمت از : 260,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسپرت ماساژ (ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ بارداری
   قیمت از : 260,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ بارداری (ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ کمر،گردن،شانه
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ کمر،گردن،شانه(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 290,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ مدرن تایلندی
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ مدرن تایلندی(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 420,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ آنتی سلولیت-لاغری
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ آنتی سلولیت-لاغری(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ کمپرس گیاهی صورت
   قیمت از : 240,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ کمپرس گیاهی صورت(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 270,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ صورت
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ صورت(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ تایلندی
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ تایلندی(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • آروما تراپی ماساژ
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • آروما تراپی ماساژ(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ سر و گردن
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ سر و گردن(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ تقویت موی سر با روغن هندی
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ تقویت موی سر با روغن هندی(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ شکلات
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شکلات(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ پالم تایلندی
   قیمت از : 260,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژبالم تایلندی(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 320,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنتی تایلندی
   قیمت از : 240,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنتی تایلندی(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی صورت
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی صورت(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ صورت با عسل
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ صورت با عسل(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 190,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ دست
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ دست(ماساژور تایلندی)
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 30 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما