رزرو آنلاین مرکز ماساژ مانو (بانوان) به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

مرکز ماساژ مانو (بانوان)

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات ماساژ
  • ماساژ ویژه مانو
   قیمت از : 750,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شمع
   قیمت از : 650,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ تسکین دهنده
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ پا
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شیر و عسل
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنگ داغ
   قیمت از : 750,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ کمپرس گیاهی
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ حوله داغ
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسکراب بدن
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسپرت ماساژ
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ کمر،گردن،شانه
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ مدرن تایلندی
   قیمت از : 530,000 تومان
   ( 90 دقیقه )
  • ماساژ آنتی سلولیت-لاغری
   قیمت از : 360,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ کمپرس گیاهی صورت
   قیمت از : 360,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ صورت
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • آروما تراپی ماساژ
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سر و گردن
   قیمت از : 210,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ بالم تایلندی
   قیمت از : 420,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنتی تایلندی
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ صورت با عسل
   قیمت از : 240,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ دست
   قیمت از : 210,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
خدمات ماساژ
  • ماساژ ویژه مانو(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 850,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شمع(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ تسکین دهنده(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ پا(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 420,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنگ داغ(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 850,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ کمپرس گیاهی(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسکراب بدن(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسپرت ماساژ(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ کمر،گردن،شانه(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 430,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ مدرن تایلندی(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ لاغری(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 410,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ کمپرس گیاهی صورت(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ صورت(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آروماتراپی(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سر و گردن(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 240,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ بالم تایلندی(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 470,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنتی تایلندی(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 430,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ صورت با عسل(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 270,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ دست(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 240,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ حوله داغ(ماسور تایلندی)
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما