سالن ماساژ حس خوب زندگی - آریسته | پلتفرم رزرو آنلاین آرایشگاه ها، مراکز ماساژ و خدمات پوست
  • خدمات پوست
  • سالن زیبایی
  • مراکز اسپا (ماساژ)

سالن ماساژ حس خوب زندگی

 

اولین نفر نظر بدید
ماساژ سوئدی(60دقیقه)
قیمت از : 240,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ سوئدی(90دقیقه)
قیمت از : 320,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ تن آرام(60دقیقه)
قیمت از : 240,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ تن آرام(90دقیقه)
قیمت از : 320,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ روسی(60دقیقه)
قیمت از : 240,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ روسی(90دقیقه)
قیمت از : 320,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اسپرت ماساژ(60دقیقه)
قیمت از : 240,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اسپرت ماساژ(90دقیقه)
قیمت از : 320,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ کامل پا(30دقیقه)
قیمت از : 140,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ کامل سر و صورت(30دقیقه)
قیمت از : 140,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ پشت،گردن و شانه(45دقیقه)
قیمت از : 190,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ هات استون(90دقیقه)
قیمت از : 420,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ شمع(60دقیقه)
قیمت از : 390,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ شمع(90دقیقه)
قیمت از : 450,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ هربال کمپرس(90دقیقه)
قیمت از : 370,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ مادر هود (45دقیقه)
قیمت از : 190,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ اسکراب(45دقیقه)
قیمت از : 240,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ماساژ اسکراب(90دقیقه)
قیمت از : 390,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
مرور کردن

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما