سالن ماساژ بلک ارکید(ویژه بانوان)

تهران, شهرک غرب

 • دستگاه G5 و ماساژ لاغری (5 جلسه)

  300 دقیقه

  1,225,000 تومان

  قیمت : 1,225,000 تومان تا 1,225,000 تومان
 • پکیج ماساژ سوئدی (5 جلسه)

  300 دقیقه

  1,150,000 تومان

  قیمت : 1,150,000 تومان تا 1,150,000 تومان
 • پکیج ماساژ لاغری (5جلسه)

  300 دقیقه

  1,275,000 تومان

  قیمت : 1,275,000 تومان تا 1,275,000 تومان
 • پکیج ماساژ ریلکسی (5 جلسه)

  300 دقیقه

  1,050,000 تومان

  قیمت : 1,050,000 تومان تا 1,050,000 تومان
 • ماساژ ورزشی

  60 دقیقه

  360,000 تومان

  قیمت : 360,000 تومان تا 360,000 تومان
 • سر و صورت

  30 دقیقه

  155,000 تومان

  قیمت : 155,000 تومان تا 155,000 تومان
 • دست و پا

  30 دقیقه

  155,000 تومان

  قیمت : 155,000 تومان تا 155,000 تومان
 • پرفورمنس

  45 دقیقه

  230,000 تومان

  قیمت : 230,000 تومان تا 230,000 تومان
 • روغن معطر

  60 دقیقه

  325,000 تومان

  قیمت : 325,000 تومان تا 325,000 تومان
 • روغن معطر

  30 دقیقه

  215,000 تومان

  قیمت : 215,000 تومان تا 215,000 تومان
 • 60 دقیقه

  440,000 تومان

  قیمت : 440,000 تومان تا 440,000 تومان
 • 90 دقیقه

  580,000 تومان

  قیمت : 580,000 تومان تا 580,000 تومان
 • 60 دقیقه

  440,000 تومان

  قیمت : 440,000 تومان تا 440,000 تومان
 • 30 دقیقه

  255,000 تومان

  قیمت : 255,000 تومان تا 255,000 تومان
 • شیروعسل

  60 دقیقه

  280,000 تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • مادرهود

  45 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • مادرهود

  30 دقیقه

  145,000 تومان

  قیمت : 145,000 تومان تا 145,000 تومان
 • روغن داغ و حوله داغ

  60 دقیقه

  270,000 تومان

  قیمت : 270,000 تومان تا 270,000 تومان
 • روغن داغ و حوله داغ

  30 دقیقه

  175,000 تومان

  قیمت : 175,000 تومان تا 175,000 تومان
 • 60 دقیقه

  260,000 تومان

  قیمت : 260,000 تومان تا 260,000 تومان
 • 30 دقیقه

  155,000 تومان

  قیمت : 155,000 تومان تا 155,000 تومان
 • 60 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • 30 دقیقه

  165,000 تومان

  قیمت : 165,000 تومان تا 165,000 تومان
 • 60 دقیقه

  230,000 تومان

  قیمت : 230,000 تومان تا 230,000 تومان
 • 30 دقیقه

  145,000 تومان

  قیمت : 145,000 تومان تا 145,000 تومان
دیدگاه کاربران
0
از مجموع 0 دیدگاه
 • بهداشت محیط
  0%
 • بهداشت وسایل
  0%
 • برخورد کارکنان
  0%
 • کیفیت کار
  0%

شما هم میتوانید در مورد این سالن نطر بدهید.

بهداشت محیط
بهداشت وسایل
برخورد کارکنان
کیفیت کار

متن نظر شما *