رزرو آنلاین سالن ماساژ بلک ارکید(ویژه بانوان) به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن ماساژ بلک ارکید(ویژه بانوان)

 

5.0/51 نظر
خدمات ماساژ
  • ریلکسی(ماسورایرانی)
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ریلکسی (ماسورایرانی)
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریلکسی(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ریلکسی (ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 175,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سوئدی(ماسور ایرانی)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • سوئدی (ماسور ایرانی)
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سوئدی(ماسورچینی/تایلندی)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • سوئدی (ماسورچینی/تایلندی)
   قیمت از : 195,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاغری(ماسورایرانی)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • لاغری (ماسورایرانی)
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاغری(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • لاغری (ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • روغن داغ(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • روغن داغ (ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • روغن داغ(ماسورایرانی)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • روغن داغ (ماسورایرانی)
   قیمت از : 2,000,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مادرهود(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • مادرهود (ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 210,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مادرهود(ماسورایرانی)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • مادرهود (ماسورایرانی)
   قیمت از : 190,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شیروعسل(ماسورایرانی)
   قیمت از : 210,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شیروعسل(ماسورچینی/تایلندی)
   قیمت از : 230,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شمع(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • شمع (ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 390,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شمع(ماسورایرانی)
   قیمت از : 210,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • شمع (ماسورایرانی)
   قیمت از : 370,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سنگ داغ(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 240,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • سنگ داغ (ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سنگ داغ(ماسورایرانی)
   قیمت از : 210,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • سنگ داغ (ماسورایرانی)
   قیمت از : 385,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • روغن معطر(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • روغن معطر (ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 270,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • روغن معطر(ماسورایرانی)
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • روغن معطر (ماسورایرانی)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پرفورمنس(ماسورایرانی)
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • پرفورمنس(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 190,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • دست و پا(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • دست و پا(ماسورایرانی)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • سر و صورت(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • سر و صورت(ماسورایرانی)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ ورزشی(ماسور چینی/تایلندی)
   قیمت از : 310,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ ورزشی(ماسورایرانی)
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تایلندی(ماسور ایرانی)
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تایلندی (ماسور ایرانی)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • تایلندی(ماسور چینی)
   قیمت از : 195,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تایلندی (ماسور چینی)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 30 دقیقه )

1 نظر ثبت شده برای : سالن ماساژ بلک ارکید(ویژه بانوان)

عالی

کاربر 1 نظر
رای کاربر

5.0

واقعا عالی بود برخورد عالی ماساژور خانم ایلین که چینی بودند واقعا عالی پرسنل مودب و خیلی خیلی خوب من بسیار راضی بودم و باز هم خواهم رفت. متشکرم

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما