سالن ویانا فرزانه

تهران, قیطریه

 • کراتینه با دستگاه

  300 دقیقه

  1,700,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 1700000 تومان

  قیمت : 1,700,000 تومان تا 1,700,000 تومان
 • ویتامینه با دستگاه

  180 دقیقه

  400,000 تومان

  توضیحات

  شروع از 400 هزار تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • 30 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع از 150 هزار تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • نصب اکستنشن شاخه ای (10 شاخه)

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • ریموو اکستنشن

  90 دقیقه

  5,000 تومان

  قیمت : 5,000 تومان تا 5,000 تومان
 • بافت (شاخه ای)

  20 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • 90 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 200 هزار تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • اکستنشن تیپی

  180 دقیقه

  90,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 90 هزار تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • رنگ کامل

  90 دقیقه

  400,000 تومان

  توضیحات

  شروع از 400 هزار تومان و برای موهای بلند 800 هزار تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • براشینگ

  30 دقیقه

  60,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 60 هزار تومان تا 140 هزار تومان برای موهای بلند

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • لایت فویلی(10 فویل)

  180 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  قیمت از فویلی 25 هزا تومان تا 45 هزار تومان می باشد

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • 60 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 250 هزار تومان می باشد

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • 45 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • رنگ ریشه

  90 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 200 هزار تومان می باشد

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • پدیکور VIP

  90 دقیقه

  160,000 تومان

  قیمت : 160,000 تومان تا 160,000 تومان
 • مانیکور VIP

  45 دقیقه

  90,000 تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • مانیکور و پدیکور

  120 دقیقه

  160,000 تومان

  قیمت : 160,000 تومان تا 160,000 تومان
 • 45 دقیقه

  120,000 تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • مانیکور

  30 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • ترمیم کاشت ناخن پا

  30 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • مانیکور روسی

  45 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • پدیکور روسی خشک

  45 دقیقه

  40,000 تومان

  توضیحات

  بدون کفسابی

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • ریموو کاشت

  40 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • ترمیم ساده

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • لمینیت ناخن

  90 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • سوهان و لاک پا

  20 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • کاشت ناخن پا

  45 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • 90 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • کاشت با فرمر

  120 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • ژلیش روی کاشت یا ترمیم

  60 دقیقه

  65,000 تومان

  57,200 تومان

  قیمت : 57,200 تومان تا 65,000 تومان
 • طراحی ناخن

  15 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • سوهان و لاک دست

  20 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • ایربراش

  90 دقیقه

  110,000 تومان

  قیمت : 110,000 تومان تا 110,000 تومان
 • ژلیش ناخن طبیعی

  90 دقیقه

  90,000 تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • ژلیش فرنچ ناخن طبیعی

  90 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • ریموو ژلیش

  20 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • 15 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • ناخن شکسته

  10 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • ترمیم فیبروز

  60 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • 120 دقیقه

  700,000 تومان

  قیمت : 700,000 تومان تا 700,000 تومان
 • ترمیم میکروپیگمنتیشن

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • میکروپیگمنتیشن

  120 دقیقه

  400,000 تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • ترمیم میکروبلیدینگ

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • میکروبلیدینگ

  120 دقیقه

  450,000 تومان

  قیمت : 450,000 تومان تا 450,000 تومان
 • ترمیم مژه مگاوالیوم

  180 دقیقه

  350,000 تومان

  قیمت : 350,000 تومان تا 350,000 تومان
 • ترمیم اکستنشن مژه کلاسیک

  90 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  انجام برای هر 3 هفته یکبار

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • ترمیم اکستنشن مژه والیوم

  170 دقیقه

  300,000 تومان

  توضیحات

  انجام برای هر 3 هفته یکبار

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • اکستنشن مژه مگاوالیوم

  180 دقیقه

  700,000 تومان

  قیمت : 700,000 تومان تا 700,000 تومان
 • اکستنشن مژه والیوم

  180 دقیقه

  600,000 تومان

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • اکستنشن مژه کلاسیک

  120 دقیقه

  350,000 تومان

  قیمت : 350,000 تومان تا 350,000 تومان
 • میکاپ کامل صورت VIP

  150 دقیقه

  1,200,000 تومان

  قیمت : 1,200,000 تومان تا 1,200,000 تومان
 • میکاپ کامل صورت

  120 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • 30 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • 30 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • رنگ ابرو

  15 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • ليفت ابرو

  60 دقیقه

  400,000 تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • ليفت و لمينيت مژه

  90 دقیقه

  400,000 تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • پکیج عروس

  240 دقیقه

  2,900,000 تومان

  قیمت : 2,900,000 تومان تا 2,900,000 تومان
 • جوانسازی

  150 دقیقه

  600,000 تومان

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • درمان لک و چین و چروک

  120 دقیقه

  600,000 تومان

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • آبرسانی

  150 دقیقه

  450,000 تومان

  قیمت : 450,000 تومان تا 450,000 تومان
 • پاکسازی

  30 دقیقه

  350,000 تومان

  قیمت : 350,000 تومان تا 350,000 تومان
 • درمان تخصصي چشم

  60 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
دیدگاه کاربران
0
از مجموع 0 دیدگاه
 • بهداشت محیط
  0%
 • بهداشت وسایل
  0%
 • برخورد کارکنان
  0%
 • کیفیت کار
  0%

شما هم میتوانید در مورد این سالن نطر بدهید.

بهداشت محیط
بهداشت وسایل
برخورد کارکنان
کیفیت کار

متن نظر شما *