رزرو آنلاین سالن ویانا فرزانه به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0
خدمات مو
  • رنگ ريشه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لايت با رنگ
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لايت
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هايلايت
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آمبره و بالياژ
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ويتامينه
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريباندينگ
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بوتاکس مو
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوپ
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شينيون
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلي
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فرسيم تلفني
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت ( 10 شاخه )
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن تيپي
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن ليزري ( 10 شاخه )
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريمو اکستنشن ( 10 شاخه )
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات ناخن
  • کاشت هلويي
   قیمت از : 230,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت ساده
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت با تيپ
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت با فرمر
   قیمت از : 230,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم ساده
   قیمت از : 85,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم هلويي
   قیمت از : 95,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لمينيت ناخن
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم لمينيت
   قیمت از : 85,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاور ناخن
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريمو ژليش
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سوهان و لاک دست
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سوهان و لاک پا
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحي هر انگشت
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور روسي
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکور
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور وي آي پي
   قیمت از : 85,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکور وي آي پي
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش ناخن طبيعي ( لاک ژل )
   قیمت از : 85,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش کروم
   قیمت از : 95,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش فرنچ ( ناخن طبيعي )
   قیمت از : 95,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش کاسه اي
   قیمت از : 95,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش ايربراش
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پارافين تراپي دست
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پارافين تراپي پا
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات تاتو
  • ليفت و لمينيت مژه
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ليفت ابرو
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات آرايشي
  • رنگ ابرو
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ابرو
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اصلاح
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکاپ
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکاپ چشم
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مژه موقت دانه اي دي3
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مژه يکسره
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات بهداشتي
  • فيشال ويژه همراه با ماساژ صورت و گردن
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فيشال ساده
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ صورت و گردن
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فيشال همراه با ميکرودرم
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • جوانسازي و درمان هيدراليفت و ليفتوزوم
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • درمان تخصصي چشم
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فيشال وي آي پي
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات عروس
  • پکيج عروس
   قیمت از : 2,500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات مو
  • رنگ ريشه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لايت با رنگ
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لايت
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هايلايت
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آمبره و بالياژ
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ويتامينه
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريباندينگ
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بوتاکس مو
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوپ
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شينيون
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلي
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فرسيم تلفني
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت ( 10 شاخه )
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن تيپي
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن ليزري ( 10 شاخه )
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريمو اکستنشن ( 10 شاخه )
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات ناخن
  • کاشت هلويي
   قیمت از : 230,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت ساده
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت با تيپ
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت با فرمر
   قیمت از : 230,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم ساده
   قیمت از : 85,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم هلويي
   قیمت از : 95,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لمينيت ناخن
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم لمينيت
   قیمت از : 85,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاور ناخن
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريمو ژليش
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سوهان و لاک دست
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سوهان و لاک پا
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحي هر انگشت
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور روسي
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکور
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور وي آي پي
   قیمت از : 85,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکور وي آي پي
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش ناخن طبيعي ( لاک ژل )
   قیمت از : 85,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش کروم
   قیمت از : 95,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش فرنچ ( ناخن طبيعي )
   قیمت از : 95,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش کاسه اي
   قیمت از : 95,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش ايربراش
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پارافين تراپي دست
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پارافين تراپي پا
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات تاتو
  • ليفت و لمينيت مژه
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ليفت ابرو
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات آرايشي
  • رنگ ابرو
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ابرو
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اصلاح
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکاپ
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکاپ چشم
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مژه موقت دانه اي دي3
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مژه يکسره
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات بهداشتي
  • فيشال ويژه همراه با ماساژ صورت و گردن
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فيشال ساده
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ صورت و گردن
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فيشال همراه با ميکرودرم
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • جوانسازي و درمان هيدراليفت و ليفتوزوم
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • درمان تخصصي چشم
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فيشال وي آي پي
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما