رزرو آنلاین سالن ماساژ فومنتا به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن ماساژ فومنتا

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات ماساژ
  • ماساژ ریلکسی1
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ ریلکسی2
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ ریلکسی3
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سر و صورت(معمولی)
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سر و صورت(همراه با پاکسازی سطحی و ماسک)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رفلکسولوژی1
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رفلکسولوژی2
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاغری(جلسه ای)
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاغری(جلسه ای)2
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاغری(پکیج10جلسه)
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاغری(پکیج10جلسه)2
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • درمانی موضعی(با بادکش و سنگ داغ)
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بادکش درمانی(کل بدن)
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تای کششی
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژنمک(پاکسازی سطحی پوست بدن)1
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژنمک(پاکسازی سطحی پوست بدن)2
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژنمک(پاکسازی سطحی پوست بدن)3
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنگ نمک داغ1
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنگ نمک داغ2
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سنگ نمک داغ3
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ با کمپرس گیاهی
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ با کمپرس گیاهی2
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ با کمپرس گیاهی3
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شمع(اسکراپ سطحی پوست بدن)
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شمع(اسکراپ سطحی پوست بدن)2
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شمع(اسکراپ سطحی پوست بدن)3
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ روغن داغ
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ روغن داغ2
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ روغن داغ3
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آروماتراپی
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آروماتراپی2
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آروماتراپی3
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • درمانی کل بدن
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • درمانی کل بدن2
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • درمانی کل بدن3
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی2
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی3
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ پا
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ پا2
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پشت،گردن،شانه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ VIP (پاکسازی بدن،ماساژ ریلکسی،ماساژ سر و صورت)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فرمدهی(کل بدن)
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فرمدهی هر ناحیه(شکم،باسن،بازو،زیربغل)
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ کودک
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما