رزرو آنلاین سالن ماساژ فومنتا به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن ماساژ فومنتا

 

اولین نفر نظر بدید

عدم فعالیت ارائه خدمات در مرکز ماساژ فومنتا متوقف شده است.

خدمات ماساژ
  • ماساژ ریلکسی
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ ریلکسی
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ ریلکسی
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سر و صورت(معمولی)
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • سر و صورت(همراه با پاکسازی سطحی و ماسک)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • رفلکسولوژی
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • رفلکسولوژی
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاغری(جلسه ای)
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • لاغری پکیج10جلسه (هرجلسه)
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • بادکش درمانی(کل بدن)
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • تای کششی
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ نمک
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ نمک
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ نمک
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ شمع
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ شمع
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ شمع
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ روغن داغ
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ روغن داغ
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ روغن داغ
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آروماتراپی
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • آروماتراپی
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • آروماتراپی
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • درمانی کل بدن
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • درمانی کل بدن
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • درمانی کل بدن
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • ماساژ سوئدی
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ پا
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 30 دقیقه )
  • ماساژ پا
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • پشت،گردن،شانه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 45 دقیقه )
  • فرمدهی(کل بدن)
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما