سالن زیبایی گلرو

تهران, نیاوران

 • کرلی موی بلند با براشینگ

  90 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 100 هزار تومان می باشد

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • کرلی مو تا سرشانه با براشینگ

  90 دقیقه

  80,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 80 هزار تومان می باشد

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • کرلی موی کوتاه با براشینگ

  90 دقیقه

  60,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 60 هزار تومان می باشد

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • بوتاکس موی بلند تا گودی کمر

  120 دقیقه

  1,500,000 تومان

  قیمت : 1,500,000 تومان تا 1,500,000 تومان
 • بوتاکس موی بلند تا بازو

  120 دقیقه

  1,000,000 تومان

  قیمت : 1,000,000 تومان تا 1,000,000 تومان
 • بوتاکس مو تا سرشانه

  120 دقیقه

  800,000 تومان

  قیمت : 800,000 تومان تا 800,000 تومان
 • بوتاکس موی کوتاه

  120 دقیقه

  600,000 تومان

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • براشینگ موی بلند تا کمر

  30 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • براشینگ موی تا سرشانه

  30 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • براشینگ موی کوتاه

  30 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • رنگ ریشه

  120 دقیقه

  90,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 90 هزار تومان می باشد

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • رنگساژ موی بلند

  120 دقیقه

  110,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 110 هزار تومان می باشد

  قیمت : 110,000 تومان تا 110,000 تومان
 • رنگساژ مو تا سرشانه

  120 دقیقه

  90,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 90 هزار تومان می باشد

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • رنگساژ موی کوتاه

  120 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • بالیاژ موی بلند

  120 دقیقه

  1,800,000 تومان

  قیمت : 1,800,000 تومان تا 1,800,000 تومان
 • بالیاژ موی کوتاه تا سرشانه

  120 دقیقه

  800,000 تومان

  قیمت : 800,000 تومان تا 800,000 تومان
 • شینیون همه مدل

  120 دقیقه

  120,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 120 هزار تومان می باشد

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • کوپ و براشینگ موی بلند تا کمر

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • کوتاهی با براشینگ مو تا سرشانه

  60 دقیقه

  130,000 تومان

  قیمت : 130,000 تومان تا 130,000 تومان
 • کوپ با براشینگ موی کوتاه

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • لاک معمولی

  15 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • ریموو یک انگشت

  10 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • ترمیم لمینیت

  60 دقیقه

  120,000 تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • لمینیت ناخن

  90 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • سوهان کشی و لاک

  45 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • 45 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • 45 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • کاشت ناخن پا کامل

  90 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • بیبی بومر یا ایر براش

  90 دقیقه

  130,000 تومان

  قیمت : 130,000 تومان تا 130,000 تومان
 • کاشت پودری

  90 دقیقه

  280,000 تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • پدیکور با کوکتل

  60 دقیقه

  140,000 تومان

  قیمت : 140,000 تومان تا 140,000 تومان
 • پدیکور معمولی

  45 دقیقه

  120,000 تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • شوگر دونه ای

  30 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • شوگر همه ناخن ها

  60 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • کروم دونه ای

  30 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • کروم همه ناخن ها

  60 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • مانیکور با لاک

  60 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • کاور ناخن طبیعی بلند

  60 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • کاور ناخن طبیعی کوتاه

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • ناخن شکسته

  45 دقیقه

  10,000 تومان

  توضیحات

  قیمت اعلام شده برای هر عدد ناخن می باشد.

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • ترمیم ساده

  45 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • ترمیم کاشت هلویی با لاک

  90 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • کاشت هلویی

  90 دقیقه

  280,000 تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • کاشت ساده کوتاه

  90 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • کاشت ساده بلند

  90 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • ژلیش طبیعی ناخن پا

  45 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • ژلیش فرنچ

  90 دقیقه

  90,000 تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • ژلیش ناخن طبیعی با مانیکور دست

  90 دقیقه

  140,000 تومان

  قیمت : 140,000 تومان تا 140,000 تومان
 • ژلیش روی مواد

  45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • ژلیش دست

  45 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • ترمیم خط چشم

  90 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • ترمیم خط لب

  90 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • 120 دقیقه

  450,000 تومان

  قیمت : 450,000 تومان تا 450,000 تومان
 • 120 دقیقه

  450,000 تومان

  قیمت : 450,000 تومان تا 450,000 تومان
 • میکروپیگمنتیشن

  120 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • 120 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • میکروبلیدینگ

  120 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • ترمیم مژه 4D و 5D

  90 دقیقه

  350,000 تومان

  قیمت : 350,000 تومان تا 350,000 تومان
 • کاشت مژه 4D و 5D

  90 دقیقه

  650,000 تومان

  قیمت : 650,000 تومان تا 650,000 تومان
 • ترمیم مژه والیوم 2D

  60 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • کاشت مژه والیوم 2D

  60 دقیقه

  550,000 تومان

  توضیحات

  متناسب با نوع و حجم مژه قیمت افزایش می یابد

  قیمت : 550,000 تومان تا 550,000 تومان
 • ترمیم مژه کلاسیک

  60 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • کاشت مژه کلاسیک

  60 دقیقه

  450,000 تومان

  توضیحات

  متناسب با نوع و حجم مژه قیمت افزایش می یابد

  قیمت : 450,000 تومان تا 450,000 تومان
 • کاشت مژه موقت

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  ماندگاری 1 الی 2 هفته

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • وکس صورت

  35 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • اپیلاسیون کل بدن گیاهی

  60 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • اپیلاسیون کل بدن معمولی

  60 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان

دیدگاه کاربران

0
از مجموع 0 دیدگاه
 • بهداشت محیط
  0%
 • بهداشت وسایل
  0%
 • برخورد کارکنان
  0%
 • کیفیت کار
  0%

شما هم میتوانید در مورد این سالن نطر بدهید.

بهداشت محیط
بهداشت وسایل
برخورد کارکنان
کیفیت کار

متن نظر شما *
توجه :کدهای تخفیف ارائه شده فقط برای رزروهای آنلاین می باشند. شامل رزروهای تلفنی نیستند