سالن زیبایی کازیوه

تهران, میرداماد

 • مش کلاهی مو تا کمر

  120 دقیقه

  700,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 700 هزار تومان

  قیمت : 700,000 تومان تا 700,000 تومان
 • مش کلاهی مو تا سرشانه

  120 دقیقه

  400,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 400 هزار تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • مش کلاهی موی کوتاه

  120 دقیقه

  220,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 220 هزار تومان

  قیمت : 220,000 تومان تا 220,000 تومان
 • آمبره،سامبره،بالیاژ مو تا کمر (فویلی)

  120 دقیقه

  450,000 تومان

  توضیحات

  قیمت هر فویل 45 هزار تومان

  قیمت : 450,000 تومان تا 450,000 تومان
 • آمبره،سامبره،بالیاژ مو تا سرشانه فویلی

  120 دقیقه

  270,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 270 هزار تومان

  قوانین

  حداقل تعداد رزرو 10 فویل

  قیمت : 270,000 تومان تا 270,000 تومان
 • آمبره،سامبره،بالیاژ موی کوتاه (فویلی)

  120 دقیقه

  180,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از هر فویل 18هزار تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • تمام دکلره مو تا کمر

  120 دقیقه

  1,950,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 1950000 هزار تومان

  قیمت : 1,950,000 تومان تا 1,950,000 تومان
 • تمام دکلره مو تا سرشانه

  120 دقیقه

  1,200,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 1200000 هزار تومان

  قیمت : 1,200,000 تومان تا 1,200,000 تومان
 • تمام دکلره موی کوتاه

  120 دقیقه

  500,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 500 هزار تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • رنگ کامل مو تا کمر

  120 دقیقه

  280,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 280 هزار تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • رنگ کامل مو تا سرشانه

  120 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 200 هزار تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • رنگ کامل موی کوتاه

  90 دقیقه

  180,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 180 هزار تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • رنگ ریشه

  90 دقیقه

  90,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 90 هزار تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • کراتین سرد موی بلند

  120 دقیقه

  350,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 350 هزار تومان

  قیمت : 350,000 تومان تا 350,000 تومان
 • کراتین سرد موی متوسط

  90 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 250 هزار تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • کراتین سرد موی کوتاه

  90 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • ویتامینه موی بلند

  45 دقیقه

  220,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 220 هزار تومان

  قیمت : 220,000 تومان تا 220,000 تومان
 • ویتامینه موی متوسط

  35 دقیقه

  180,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 180 هزار تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • ویتامینه موی کوتاه

  35 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 100 هزار تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • کراتین مو تا کمر

  120 دقیقه

  1,800,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 1800000 هزار تومان

  قیمت : 1,800,000 تومان تا 1,800,000 تومان
 • کراتین مو تا سرشانه

  120 دقیقه

  1,200,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 1200000 هزار تومان

  قیمت : 1,200,000 تومان تا 1,200,000 تومان
 • کراتین موی کوتاه

  120 دقیقه

  500,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 500 هزار تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • 90 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • براشینگ موی بلند

  45 دقیقه

  120,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 120 هزار تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • براشینگ موی متوسط

  35 دقیقه

  80,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 80 هزار تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • براشینگ موی کوتاه

  35 دقیقه

  50,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 50 هزار تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • کرلی موی بلند

  45 دقیقه

  120,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 120 هزار تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • کرلی موی متوسط

  45 دقیقه

  80,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 80 هزار تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • کرلی موی کوتاه

  45 دقیقه

  50,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 50 هزار تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • کوپ و براشینگ

  60 دقیقه

  80,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 80 هزار تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • پدیکور خشک

  45 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • ترمیم پا دو شصت

  45 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • مانیکور خشک

  45 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • مانیکور وی آی پی

  45 دقیقه

  85,000 تومان

  قیمت : 85,000 تومان تا 85,000 تومان
 • پدیکور VIP (کوکتل،ماساژ،کفسابی)

  60 دقیقه

  120,000 تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • طراحی ناخن

  30 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • ناخن شکسته

  30 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • فرنچ ناخن

  45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • 30 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • ژلیش ناخن طبيعي

  45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • ژلیش روی مواد

  45 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • ترميم ناخن پودر

  60 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • کاشت ناخن لمینت

  90 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • کاشت ناخن پلی ژل

  90 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • کاشت ناخن با پودر

  90 دقیقه

  190,000 تومان

  قیمت : 190,000 تومان تا 190,000 تومان
 • میکروپیگمنتیشن رژلب

  60 دقیقه

  600,000 تومان

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • میکروبلیدینگ

  60 دقیقه

  700,000 تومان

  قیمت : 700,000 تومان تا 700,000 تومان
 • میکروپیگمنتیشن خط لب

  60 دقیقه

  480,000 تومان

  قیمت : 480,000 تومان تا 480,000 تومان
 • میکروپیگمنتیشن بن مژه

  60 دقیقه

  480,000 تومان

  قیمت : 480,000 تومان تا 480,000 تومان
 • میکروپیگمنتیشن خط چشم

  60 دقیقه

  550,000 تومان

  قیمت : 550,000 تومان تا 550,000 تومان
 • میکروپیگمنتیشن ابرو

  60 دقیقه

  550,000 تومان

  قیمت : 550,000 تومان تا 550,000 تومان
 • میکاپ با مژه

  120 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • لیفت و لمینت مژه

  60 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • لیفت ابرو

  60 دقیقه

  280,000 تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • مژه والیوم

  60 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • مژه کلاسیک

  60 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • مژه موقت

  45 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • اصلاح صورت

  30 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • اصلاح ابرو

  30 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • 180 دقیقه

  600,000 تومان

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • 240 دقیقه

  1,200,000 تومان

  قیمت : 1,200,000 تومان تا 1,200,000 تومان
 • وکس صورت

  35 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • مزوتراپی

  60 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • میکرونیدلینگ

  60 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • مزونیدلینگ

  60 دقیقه

  280,000 تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • فيشیال پوست

  60 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان

دیدگاه کاربران

0
از مجموع 0 دیدگاه
 • بهداشت محیط
  0%
 • بهداشت وسایل
  0%
 • برخورد کارکنان
  0%
 • کیفیت کار
  0%

شما هم میتوانید در مورد این سالن نطر بدهید.

بهداشت محیط
بهداشت وسایل
برخورد کارکنان
کیفیت کار

متن نظر شما *
توجه :کدهای تخفیف ارائه شده فقط برای رزروهای آنلاین می باشند. شامل رزروهای تلفنی نیستند