رزرو آنلاین سالن زیبایی ونوس به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن زیبایی ونوس

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات مو
  • رنگ ريشه
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوپ
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوتاهي
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لايت(فويلي13000تومان)
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلي مو کوتاه
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • برس پيچ
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شينيون و ميکاپ
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريباندينگ
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ کوتاه
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت(قيمت پايه)
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلی مو متوسط
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلی مو بلند
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشینگ متوسط
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشینگ بلند
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات ناخن
  • کاشت ساده
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم ساده کوتاه+کاورژل
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم ساده متوسط+کاورژل
   قیمت از : 65,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم ساده بلند+کاورژل
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت هلويي
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم هلويي کوتاه+کاورژل
   قیمت از : 65,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم هلويي متوسط+کاورژل
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم هلويي بلند+کاورژل
   قیمت از : 75,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت هلويي شاين
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم هلويي شاين+کاورژل
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت بيبي بومر
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم بيبي بومر+کاورژل
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لمينت روي ناخن طبيعي
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک ژل روي کاشت
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک ژل روي ناخن طبيعي
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريمو لاک ژل از روي کاشت
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريمو لاک ژل از روي طبيعي
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کروم(5ناخن)
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکورمعمولي
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکورVIP
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پارافين تراپي دست
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت 2شصت پا
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم2شصت پا
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک ساده
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش پا ساده
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحي(هرانگشت)
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ناخن شکسته
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات تاتو
  • ميکروبليدينگ
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکي ابرو
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکي ابرو دور 2و3
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکي ابرو(جديد)
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رژلب
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • خط چشم
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بن مژه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تاتو بدن
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکرو اسکالپ سر
   قیمت از : 2,500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • خط لب
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات آرايشي
  • اصلاح و ابرو
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکاپ صورت
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکاپ حرفه اي
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت مژه کلاسيک
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت مژه واليوم
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت مژه مگاواليوم
   قیمت از : 480,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم مژه کلاسيک
   قیمت از : 75,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم مژه واليوم
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم مژه مگاواليوم
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ليفت مژه
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ليفت و لمينت مژه
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ليفت ابرو
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات بهداشتي
  • پاکسازي پوست با دستگاه ميکرودرم
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • وکس صورت و ابرو
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پکيج لاغري(10جلسه)
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاغري(جلسه اي)
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماساژ ريلکسي
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کل بدن دائم
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون دست دائم
   قیمت از : 21,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون پا دائم
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون شکم دائم
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کمر دائم
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون روي باسن دائم
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون زيربغل دائم
   قیمت از : 8,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون بيکيني دائم
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کل بدن معمولي
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون دست معمولي
   قیمت از : 18,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون پا معمولي
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون شکم معمولي
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کمرمعمولي
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون روي باسن معمولي
   قیمت از : 9,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون زيربغل معمولي
   قیمت از : 7,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون بيکيني معمولي
   قیمت از : 6,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات عروس
  • نامزدي
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • عروس
   قیمت از : 1,500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما