سالن زیبایی میسان

تهران, سعادت آباد

 • رنگ ریشه

  90 دقیقه

  180,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 180 هزار تومان می باشد.

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • رنگ کامل

  120 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 200 هزار تومان می باشد

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • کوپ با براشینگ

  45 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان می باشد.

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • 90 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  قیمت از 200 هزار تومان می باشد و متناسب با قد و حجم مو و نوع مدل افزایش می یابد.

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • 45 دقیقه

  40,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 40 هزار تومان می باشد

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • براشینگ

  30 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  محدوده قیمت از 100 تا 250 هزار تومان می باشد.

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • اولاپلکس تراپی

  45 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان می باشد

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • ویتامینه مو

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان می باشد

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • 120 دقیقه

  500,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 500 هزار تومان می باشد

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • لایت فویلی(10فویل)

  120 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از فویلی 20 هزار تومان می باشد

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • 120 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 100 هزار تومان می باشد

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • مانیکور روسی

  45 دقیقه

  120,000 تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • پدیکور با کفسابی

  45 دقیقه

  120,000 تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • پدیکور ساده

  45 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • ژلیش روی کاشت شاین

  45 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • کاشت کامل پا

  60 دقیقه

  90,000 تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • ترمیم کاشت کامل پا

  45 دقیقه

  75,000 تومان

  قیمت : 75,000 تومان تا 75,000 تومان
 • ژلیش روی کاشت ساده

  45 دقیقه

  65,000 تومان

  قیمت : 65,000 تومان تا 65,000 تومان
 • پدیکور VIP

  45 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • ژلیش ناخن طبیعی

  60 دقیقه

  110,000 تومان

  قیمت : 110,000 تومان تا 110,000 تومان
 • لمینت ناخن

  90 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • ریموو ژلیش با سوهان کشی

  45 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • کاشت لمینت

  90 دقیقه

  220,000 تومان

  قیمت : 220,000 تومان تا 220,000 تومان
 • مانیکور ساده

  45 دقیقه

  65,000 تومان

  قیمت : 65,000 تومان تا 65,000 تومان
 • ترمیم کاشت ناخن پا (دو شصت)

  45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • کاشت ناخن پا (دو شصت پا)

  60 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • ترمیم کاشت شاین

  60 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • کاشت پودری هلویی شاین

  90 دقیقه

  240,000 تومان

  قیمت : 240,000 تومان تا 240,000 تومان
 • طراحی(هر ناخن)

  30 دقیقه

  15,000 تومان

  توضیحات

  قیمت برای هر تک ناخن می باشد

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • ترمیم کاشت هلویی

  60 دقیقه

  85,000 تومان

  قیمت : 85,000 تومان تا 85,000 تومان
 • کاشت هلویی

  90 دقیقه

  190,000 تومان

  قیمت : 190,000 تومان تا 190,000 تومان
 • ترمیم کاشت پودری ساده

  60 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • کاشت پودری ساده

  90 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • ناخن شکسته

  30 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • ریموو کاشت با سوهان کشی

  35 دقیقه

  55,000 تومان

  قیمت : 55,000 تومان تا 55,000 تومان
 • ترمیم پودری هلویی

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  ترمیم پودری هلویی شاین 10 هزار تومان گران تر می باشد.

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • کاور ناخن

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • کاشت پودری هلویی

  90 دقیقه

  230,000 تومان

  توضیحات

  در صورت انجام کاشت هلویی شاین 10 هزار تومان به قیمت اضافه می گردد.

  قیمت : 230,000 تومان تا 230,000 تومان
 • ترمیم شیدینگ ابرو

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • شیدینگ ابرو

  90 دقیقه

  400,000 تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • ترمیم هاشور ابرو

  60 دقیقه

  85,000 تومان

  قیمت : 85,000 تومان تا 85,000 تومان
 • هاشور ابرو

  90 دقیقه

  310,000 تومان

  قیمت : 310,000 تومان تا 310,000 تومان
 • ترمیم تاتوی ابرو

  60 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • تاتوی ابرو

  90 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • ترمیم فیبروز

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • 90 دقیقه

  600,000 تومان

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • ترمیم میکروپیگمنتیشن

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • میکروپیگمنتیشن

  90 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • ترمیم میکروبلیدینگ

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • میکروبلیدینگ

  90 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • ترمیم تاتوی بن مژه

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • تاتوی بن مژه

  90 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • ترمیم تاتوی خط چشم

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • تاتوی خط چشم

  90 دقیقه

  600,000 تومان

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • ترمیم تاتوی رژلب

  60 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • تاتوی رژلب

  90 دقیقه

  550,000 تومان

  قیمت : 550,000 تومان تا 550,000 تومان
 • ترمیم تاتوی خط لب

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • تاتوی خط لب

  90 دقیقه

  400,000 تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • ترمیم سایه ابرو

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • سایه ابرو

  90 دقیقه

  400,000 تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • اصلاح صورت

  30 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • میکاپ و مو

  120 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • میکاپ کامل صورت

  90 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 250 هزار تومان می باشد و متناسب با آرایش درخواستی قیمت افزایش می یابد.

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • رنگ ابرو

  45 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • اصلاح ابرو

  30 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • ترمیم اکستنشن مژه 3D

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • اکستنشن مژه 3D

  90 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • ترمیم اکستنشن مژه کلاسیک

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • اکستنشن مژه کلاسیک

  90 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • کاشت مژه مصنوعی

  90 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • میکاپ چشم

  90 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • میکاپ کامل صورت VIP

  120 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • پکیج عروس VIP

  240 دقیقه

  4,000,000 تومان

  قیمت : 4,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
 • پکیج عروس

  240 دقیقه

  2,000,000 تومان

  قیمت : 2,000,000 تومان تا 2,000,000 تومان
 • درمان تیرگی و چروک

  60 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  درمان تیرگی اطراف چشم

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • پکیج پاکسازی 2

  90 دقیقه

  350,000 تومان

  توضیحات

  پاکسازی، ماساژ، میکرودرم، هیدرودرم، لیفت

  قیمت : 350,000 تومان تا 350,000 تومان
 • پکیج پاکسازی 1

  90 دقیقه

  350,000 تومان

  توضیحات

  پاکسازی ،ماساژ، میکرودرم، هیدرودرم، درمان پوست

  قیمت : 350,000 تومان تا 350,000 تومان
 • پکیج میکرودرم

  60 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  میکرودرمی و هیدرودرمی

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • پکیج میکرودرم

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  میکرودرمی و ماسک آبرسان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • وکس صورت

  30 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
دیدگاه کاربران
5
از مجموع 1 دیدگاه
 • بهداشت محیط
  100%
 • بهداشت وسایل
  100%
 • برخورد کارکنان
  80%
 • کیفیت کار
  100%

شما هم میتوانید در مورد این سالن نطر بدهید.

بهداشت محیط
بهداشت وسایل
برخورد کارکنان
کیفیت کار

متن نظر شما *
توجه :کدهای تخفیف ارائه شده فقط برای رزروهای آنلاین می باشند. شامل رزروهای تلفنی نیستند