سالن زیبایی ماتریکا

تهران, زعفرانیه

قیمت ها بروز نمی باشد قبل از رزرو با شماره 28427121 تماس بگیرید.
 • ویتامینه

  45 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  کمترین قیمت از 250 هزار تومان شروع می شود

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • تراپی مو

  75 دقیقه

  350,000 تومان

  توضیحات

  کمترین قیمت از 350 هزار تومان شروع می شود

  قیمت : 350,000 تومان تا 350,000 تومان
 • کراتین مو

  120 دقیقه

  1,000,000 تومان

  توضیحات

  کمترین قیمت از 1 میلیون شروع می شود

  قیمت : 1,000,000 تومان تا 1,000,000 تومان
 • بوتاکس مو

  120 دقیقه

  600,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 600 هزار تومان می باشد

  قیمت : 600,000 تومان تا 600,000 تومان
 • کوپ چتری و بغل گوش

  30 دقیقه

  65,000 تومان

  قیمت : 65,000 تومان تا 65,000 تومان
 • 30 دقیقه

  160,000 تومان

  قیمت : 160,000 تومان تا 160,000 تومان
 • 10 دقیقه

  30,000 تومان

  توضیحات

  قیمت هر شاخه بافت 30 هزار تومان می باشد

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • آمبره ، سامبره

  180 دقیقه

  800,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 800 هزار تومان می باشد

  قیمت : 800,000 تومان تا 800,000 تومان
 • 60 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • رنگ کامل

  60 دقیقه

  135,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 135 هزار تومان می باشد

  قیمت : 135,000 تومان تا 135,000 تومان
 • 30 دقیقه

  130,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 130 هزار تومان می باشد

  قیمت : 130,000 تومان تا 130,000 تومان
 • 45 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان می باشد

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • براشینگ

  30 دقیقه

  75,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 75 هزار تومان می باشد

  قیمت : 75,000 تومان تا 75,000 تومان
 • کوپ چتری

  30 دقیقه

  60,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 60 هزار تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • ترمیم کاور ناخن

  30 دقیقه

  95,000 تومان

  قیمت : 95,000 تومان تا 95,000 تومان
 • ترمیم کاشت هلویی

  60 دقیقه

  110,000 تومان

  قیمت : 110,000 تومان تا 110,000 تومان
 • کاشت هلویی

  60 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • سوهان کشی + لاک

  30 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • ریموو کاشت

  30 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • کاور ناخن

  30 دقیقه

  275,000 تومان

  قیمت : 275,000 تومان تا 275,000 تومان
 • ژلیش اکلیلی

  30 دقیقه

  90,000 تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • ریموو ژلیش

  15 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • سوهان کشی

  10 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • ترمیم ناخن کاشت پا

  40 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • ایربراش

  40 دقیقه

  115,000 تومان

  قیمت : 115,000 تومان تا 115,000 تومان
 • 70 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • 10 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • پارافین تراپی

  20 دقیقه

  90,000 تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • ترمیم لمینیت ناخن

  40 دقیقه

  135,000 تومان

  قیمت : 135,000 تومان تا 135,000 تومان
 • لمینیت ناخن

  40 دقیقه

  345,000 تومان

  قیمت : 345,000 تومان تا 345,000 تومان
 • 30 دقیقه

  90,000 تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • فرنچ ژلیش

  45 دقیقه

  90,000 تومان

  قیمت : 90,000 تومان تا 90,000 تومان
 • 30 دقیقه

  85,000 تومان

  قیمت : 85,000 تومان تا 85,000 تومان
 • ژلیش کروم

  30 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • 15 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • کاشت پودری

  75 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • ترمیم کاشت پودری

  45 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • سوهان لاک

  15 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • 30 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • 30 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • مانیکور

  20 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • بند کامل صورت

  30 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • بند ابرو

  15 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • تیغ ابرو

  15 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • میکاپ صورت

  40 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  قیمت بر اساس نوع میکاپ(معمولی و VIP) افزایش می باید

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • میکاپ چشم

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • ترمیم اکستنشن مژه

  90 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • اکستنشن مژه والیوم

  120 دقیقه

  550,000 تومان

  توضیحات

  قیمت بر اساس نوع و حجم مژه افزایش می یابد

  قیمت : 550,000 تومان تا 550,000 تومان
 • اکستنشن مژه کلاسیک

  120 دقیقه

  450,000 تومان

  توضیحات

  قیمت بر اساس نوع و حجم مژه افزایش می یابد

  قیمت : 450,000 تومان تا 450,000 تومان
 • اپیلاسیون کمر گیاهی

  5 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • اپیلاسیون کمر معمولی

  5 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • اپیلاسیون شکم گیاهی

  5 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • اپیلاسیون شکم معمولی

  5 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • اپیلاسیون زبربغل گیاهی

  5 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • اپیلاسیون زبربغل معمولی

  5 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • اپیلاسیون بیکینی اضافه

  10 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • اپیلاسیون بیکینی معمولی

  10 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • اپیلاسیون گیاهی دست

  15 دقیقه

  65,000 تومان

  قیمت : 65,000 تومان تا 65,000 تومان
 • اپیلاسون معمولی دست

  15 دقیقه

  55,000 تومان

  قیمت : 55,000 تومان تا 55,000 تومان
 • اپیلاسیون گیاهی پا

  15 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • اپیلاسیون معمولی پا

  15 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • وکس کامل صورت

  30 دقیقه

  80,000 تومان

  توضیحات

  وکس شامل گردن نمی باشد

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان

دیدگاه کاربران

0
از مجموع 1 دیدگاه
 • بهداشت محیط
  0%
 • بهداشت وسایل
  0%
 • برخورد کارکنان
  0%
 • کیفیت کار
  0%

شما هم میتوانید در مورد این سالن نطر بدهید.

بهداشت محیط
بهداشت وسایل
برخورد کارکنان
کیفیت کار

متن نظر شما *
توجه :کدهای تخفیف ارائه شده فقط برای رزروهای آنلاین می باشند. شامل رزروهای تلفنی نیستند