سالن زیبایی ماتریکا - آریسته | پلتفرم رزرو آنلاین آرایشگاه ها، مراکز ماساژ و خدمات پوست
  • خدمات پوست
  • سالن زیبایی
  • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن زیبایی ماتریکا

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات مو
رنگ ريشه
قیمت از : 40,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
رنگساژ
قیمت از : 80,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
شينيون
قیمت از : 100,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
آمبره ، سامبره
قیمت از : 500,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
رنگ مو
قیمت از : 60,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
هايلايت ، مش
قیمت از : 160,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کوپ چتري
قیمت از : 25,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اکستنشن مو(شاخه اي4000)
قیمت از : 40,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
براشينگ
قیمت از : 60,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کوپ
قیمت از : 120,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
بافت
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کرلي
قیمت از : 75,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
بوتاکس مو
قیمت از : 600,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کراتين مو
قیمت از : 800,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
تراپي
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ويتامينه
قیمت از : 200,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
خدمات ناخن
لاک ژل روي ناخن طبيعي
قیمت از : 60,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاشت پودر
قیمت از : 220,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ژليش کروم
قیمت از : 70,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
پديکور
قیمت از : 50,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
طراحي ناخن
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
مانيکور
قیمت از : 40,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ژليش
قیمت از : 60,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
فرنچ ژليش
قیمت از : 70,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاشت پا
قیمت از : 60,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم کاشت
قیمت از : 750,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاشت ژل
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم کاشت ژل
قیمت از : 120,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
طراحي و ديزاين
قیمت از : 5,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کف سابي
قیمت از : 50,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
سوهان لاک
قیمت از : 35,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاشت گريم
قیمت از : 230,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
خدمات آرایشی
بند و ابرو
قیمت از : 250,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اکستنشن مژه معمولي
قیمت از : 550,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اکستنشن مژه واليوم
قیمت از : 750,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم اکستنشن مژه
قیمت از : 100,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ميکاپ چشم
قیمت از : 150,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ميکاپ صورت
قیمت از : 200,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
خدمات بهداشتی
وکس صورت
قیمت از : 10,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي پا
قیمت از : 35,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون گياهي پا
قیمت از : 55,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي دست
قیمت از : 25,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون گياهي دست
قیمت از : 45,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي اضافه
قیمت از : 35,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي زير بغل
قیمت از : 15,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون گياهي زيربغل
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي شکم
قیمت از : 10,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون گياهي شکم
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي کمر
قیمت از : 10,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون گياهي کمر
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي باسن
قیمت از : 10,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون گياهي باسن
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي خط باسن
قیمت از : 5,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون گياهي خط باسن
قیمت از : 15,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون معمولي خط مايو
قیمت از : 5,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اپيلاسيون گياهي خط مايو
قیمت از : 15,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
خدمات تاتو
ميکرو نيدلينگ ابرو
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما