رزرو آنلاین سالن زیبایی لیدوما به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0
خدمات مو
  • دکلره کامل (مو 20 سانت)
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره کامل (مو 40 سانت)
   قیمت از : 1,200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره کامل (مو 60 سانت)
   قیمت از : 1,600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره کامل (مو 80 سانت)
   قیمت از : 2,000,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل (مو 20 سانت)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل (مو 40 سانت)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل (مو 60 سانت)
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل (مو 80 سانت)
   قیمت از : 540,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ(مو 20 سانت)
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (مو 40 سانت)
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (مو 60 سانت)
   قیمت از : 240,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (مو 80 سانت)
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتینه (مو 20 سانت)
   قیمت از : 850,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتینه (مو 40 سانت)
   قیمت از : 1,600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتینه (مو 60 سانت)
   قیمت از : 2,400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتینه (مو 80 سانت)
   قیمت از : 3,200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لولایت مو 20 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لولایت مو 40 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لولایت مو 60 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 110,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لولایت مو 80 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هایلایت بدون دکلره مو 20 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هایلایت بدون دکلره مو 40 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هایلایت بدون دکلره مو 60 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 550,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هایلایت بدون دکلره مو80سانت(شاخه ای)
   قیمت از : 650,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هایلایت با دکلره مو 20 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هایلایت با دکلره مو 40 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هایلایت با دکلره مو 60 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هایلایت با دکلره مو 80 سانت (شاخه ای)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینه رویال (مو 20 سانت)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینه رویال (مو 40 سانت)
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینه رویال (مو 60 سانت)
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینه رویال (مو 80 سانت)
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینه (مو 20 سانت)
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینه (مو 40 سانت)
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینه (مو 60 سانت)
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینه (مو 80 سانت)
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویتامینهVIP
   قیمت از : 330,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم دکلره تا 2 سانت
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس هر 1 سانت موی آسیب دیده
   قیمت از : 18,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مو بلوند (50 سانت)
   قیمت از : 8,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مو مشکی (50 سانت)
   قیمت از : 7,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مو بلوند (70 سانت)
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مو مشکی (70 سانت)
   قیمت از : 9,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مو بلوند (85 سانت)
   قیمت از : 13,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مو مشکی (85 سانت)
   قیمت از : 12,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ ریشه (2سانت)
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شینیون ساده
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شینیون اروپایی
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شینیون با موی اضافه
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشینگ موی کوتاه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشینگ موی متوسط
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشینگ موی بلند
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلی موی کوتاه
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلی موی متوسط
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلی موی بلند
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت تل ژورنالی
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت تل ساده
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت ژورنالی
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مکزیکی با مو
   قیمت از : 1,000,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مکزیکی بدون مو
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو ( 10 سانت)
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو با مو( 10 سانت)
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو با کاموا( 10 سانت)
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو ( 30 سانت)
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو با مو( 30 سانت)
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو با کاموا( 30 سانت)
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو ( 50 سانت)
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو با مو( 50 سانت)
   قیمت از : 55,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو با کاموا( 50 سانت)
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات ناخن
  • بیبی بومر
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم ناخن
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش گربه ای
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکور ساده
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکورVIP
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور خشک
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک ساده
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریموو ژليش
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت ناخن دست
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم ژلیش گربه ای
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم ناخن پا
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریموو کاشت
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحی ناخن
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت پا
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاور
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لنز ناخن (هرعدد)
   قیمت از : 5,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ناخن شکسته
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات تاتو
  • آرایش دائم ابرو تایلندی
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آرایش دائم ابرو ترکیبی
   قیمت از : 550,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فیبروز
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آرایش دائم چشم
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آرایش دائم لب
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بن مژه
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم آرایش دائم
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریموو ابرو
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم تاتو
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات بهداشتي
  • لیفت و باز کردن چروک ها
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • از بین بردن جوش و پاکسازی عمیق
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • از بین بردن غبغبه و دِرما اف
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی پوست
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی و آبرسانی عمیق پوست
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی ، آبرسانی و ماسک طلا
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی و از بین بردن لک
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی و روشن کنندگی پوست
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماسک کلاژن و رشته های کلاژنی
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکرونیدلینگ با آبرسانی
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویال ضدچروک و کلاژن ساز
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • وکس زغالی
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • وکس گیاهی
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات آرایشي
  • اکستنشن رنگی مژه کامل
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن رنگی مژه (10عدد)
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مژه کلاسیک
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مژه مگاوالیوم
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مژه والیوم
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم اکستنشن کلاسیک
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم اکستنشن مگاوالیوم
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم اکستنشن والیوم
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لیفت ابرو
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لیفت مژه
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لیفت ابرو و مژه
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لیفت و لمینت مژه
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ابرو
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اصلاح صورت
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

1 نظر ثبت شده برای : سالن زیبایی لیدوما

رنگ مو و اکستنشن

کاربر 6 نظر
رای کاربر

5.0

سلام ممنون از سایت خوب تون و تشکر ویژه از سالن لیدوما کار رنگ و اکستنش شون عاااااالی بود موهام دقیقا همون رنگی که میخواستم برام رنگ کردن اکستنشنام هم کیفیتشون عالی بودن مرسیییییییییییییییی

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما