رزرو آنلاین سالن زیبایی لیدوما به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0
خدمات مو
  • بافت مو 50 سانت با کاموا
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو 50 سانت با مو
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو 50 سانت
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو 30 سانت با کاموا
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو 30 سانت با مو
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو 30 سانت
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو با کاموا
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو با مو
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو 10 سانت
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلی موی بلند
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرلی موی متوسط
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کری موی کوتاه
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشینگ موی بلند
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشینگ موی متوسط
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت تل ژورنالی
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت تل ساده
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شینیون ساده
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شینیون اروپایی
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شینیون VIP
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشینگ موی کوتاه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید پلکس تا سرشانه
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید پلکس 10 سانت
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید پلکس 4 سانت
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس (تا روی باسن)
   قیمت از : 950,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس (تا زیر کمر)
   قیمت از : 850,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس (تا کمر)
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس (تا بازو)
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس (تا سرشانه)
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس (تا زیر گردن)
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس (تا زیر گوش)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پلکس (کوتاه پسرانه)
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید دکلره تا سرشانه
   قیمت از : 1,300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید دکلره 10 سانت
   قیمت از : 1,500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید دکلره 4 سانت
   قیمت از : 950,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره (تا روی باسن)
   قیمت از : 3,500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره (تا زیر کمر)
   قیمت از : 2,800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره (تا کمر)
   قیمت از : 2,300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره (تا بازو)
   قیمت از : 1,700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره (تا سرشانه)
   قیمت از : 1,300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره (تا زیر گردن)
   قیمت از : 1,000,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره (تا زیر گوش)
   قیمت از : 850,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره (کوتاه پسرانه)
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید لایت تا سرشانه
   قیمت از : 1,300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید لایت 10 سانت
   قیمت از : 1,100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تمدید لایت 4 سانت
   قیمت از : 850,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لایت (تا روی باسن)
   قیمت از : 2,700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لایت (تا زیر کمر)
   قیمت از : 2,000,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لایت (تا کمر)
   قیمت از : 1,800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لایت (تا بازو)
   قیمت از : 1,400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لایت (تا سرشانه)
   قیمت از : 1,100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لایت (تا زیر گردن)
   قیمت از : 900,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لایت (تا زیر گوش)
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لایت (کوتاه پسرانه)
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو (تا روی باسن)
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو (تا زیر کمر)
   قیمت از : 550,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو (تا کمر)
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو (تا بازو)
   قیمت از : 440,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو (تا سرشانه)
   قیمت از : 390,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو (مصری)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو (تا زیر گوش)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو (کوتاه پسرانه)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (تا روی باسن)
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (تا زیر کمر)
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (تا کمر)
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (تا بازو)
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (تا سرشانه)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (مصری)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (تا زیر گوش)
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (کوتاه پسرانه)
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو مکزیکی
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات ناخن
  • بیبی بومر
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فویل ناخن
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لنز ناخن
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • نگین ناخن
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک ساده
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکور
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور خیس
   قیمت از : 55,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور خشک
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لمینیت دست
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش ناخن ساده
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت ناخن دست
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژلیش گربه ای
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم ناخن
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریموو کاشت - ریموو ژلیش
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژلیش کهکشانی
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژلیش آمبره
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژلیش فرنچ
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ناخن شکسته
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات تاتو
  • آرایش دائم ابرو تایلندی
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آرایش دائم ابرو ترکیبی
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فیبروز
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آرایش دائم چشم
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آرایش دائم لب
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بن مژه
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لیفت ابرو
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریموو ابرو
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم تاتو
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات بهداشتي
  • لیفت و باز کردن چروک ها
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • از بین بردن جوش و پاکسازی عمیق
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • از بین بردن غبغبه و دِرما اف
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی پوست
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی و آبرسانی عمیق پوست
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی ، آبرسانی و ماسک طلا
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی و از بین بردن لک
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پاکسازی و روشن کنندگی پوست
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ماسک کلاژن و رشته های کلاژنی
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکرونیدلینگ با آبرسانی
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ویال ضدچروک و کلاژن ساز
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • وکس زغالی
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • وکس گیاهی
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات آرایشي
  • اکستنشن کایلی بدون ترمیم
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن Hidden
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مژه کلاسیک
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مژه مگاوالیوم
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن مژه والیوم
   قیمت از : 650,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم اکستنشن کلاسیک
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم اکستنشن مگاوالیوم
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم اکستنشن والیوم
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکاپ چشم VIP
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکاپ چشم مدیوم
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکاپ چشم لایت
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکاپ VIP
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکاپ Gold
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکاپ پایه
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

1 نظر ثبت شده برای : سالن زیبایی لیدوما

رنگ مو و اکستنشن

کاربر 6 نظر
رای کاربر

5.0

سلام ممنون از سایت خوب تون و تشکر ویژه از سالن لیدوما کار رنگ و اکستنش شون عاااااالی بود موهام دقیقا همون رنگی که میخواستم برام رنگ کردن اکستنشنام هم کیفیتشون عالی بودن مرسیییییییییییییییی

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما