رزرو آنلاین سالن زیبایی سیمین به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن زیبایی سیمین تایید شده

 

4.8/58 نظر

توجه تخفیفات شامل خدمات فر دائم مو نمی شود.

خدمات مو
  • دکلره ریشه
   قیمت از : 480,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره کامل (500 تا 800 هزارتومان)
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ (80 تا 180 هزارتومان)
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ ريشه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوتاهي
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • نوک گیری مو
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • موخوره گیری
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • (براشینگ - اتو - کرلی - بابلیس)مو تا باسن
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شينيون (150 تا 250 هزار تومان)
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • (براشینگ - اتو - کرلی - بابلیس) مو تا کمر
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • (براشینگ - اتو - کرلی - بابلیس)مو تا بازو
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • (براشینگ - اتو - کرلی - بابلیس)موی کوتاه
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مش - هایلایت(فويلي 25تا45 هزارتومان)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتین مو تا بازو
   قیمت از : 1,800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتین مو تا شانه
   قیمت از : 1,200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتین مو تا کمر
   قیمت از : 2,800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتین مو تا باسن
   قیمت از : 3,800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فر دائم مو تا شانه
   قیمت از : 630,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فر دائم مو تا کمر
   قیمت از : 950,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فر دائم مو تا بازو
   قیمت از : 830,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فر دائم مو تا باسن
   قیمت از : 1,200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوتاهی موی کودک
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آمبره - بالیاژ - سامبره (مو تا شانه)
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آمبره - بالیاژ - سامبره (مو تا بازو)
   قیمت از : 1,300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آمبره - بالیاژ - سامبره (مو تا کمر)
   قیمت از : 1,800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آمبره - بالیاژ - سامبره (مو تا باسن)
   قیمت از : 3,000,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل مو تا شانه
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل مو تا بازو
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل مو تا کمر
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ کامل مو تا باسن
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت مو (شاخه ای)
   قیمت از : 7,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت لمه (شاخه ای)
   قیمت از : 5,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت تل
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات بهداشتي
  • وکس صورت
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون گياهي کل بدن
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون معمولي کل بدن
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کمر یا شکم معمولي
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون پا معمولي
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون پا گياهي
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون باسن معمولي
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون باسن گياهي
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کمر یا شکم گياهي
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون دست معمولي
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون پا معمولي(ساق پا)
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون دست گياهي
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون پا گياهي(ساق پا)
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون بيکيني گياهي
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون بيکيني معمولي
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون زيربغل معمولي
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون زيربغل گياهي
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپیلاسیون پشت گیاهی
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپیلاسیون پشت معمولی
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپیلاسیون ساعد گیاهی
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپیلاسیون ساعد معمولی
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات عروس
  • عروس
   قیمت از : 2,500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات ناخن
  • کاشت دست
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم دست
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت پا
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم پا
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژلیش
   قیمت از : 55,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژلیش ناخن طبیعی
   قیمت از : 55,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت شصت پا
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم شصت پا
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژل تاپ شاین
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژلیش پا
   قیمت از : 55,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فرنچ با لاک
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فرنچ با ژل
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کروم
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحی لنز ساده
   قیمت از : 5,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحی بلومینگ ژل
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحی ژل پر کار
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریموو ناخن
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ایر براش
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ناخن شکسته
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ناخن مصنوعی
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریموو ژلیش
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ارتونیلی
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پارافین دست
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانیکور
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پارافین اسکراب
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پارافین پا
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسپا ژل
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پدیکور
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پدیکور و کفسابی
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اسپا اسکراب
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک با تاپ کات
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحی با لاک
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • نگین کاری( 5 تا 15 هزار تومان)
   قیمت از : 5,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانیکور وی آی پی
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پدیکور وی آی پی
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لمینت ناخن
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات آر ایشی
  • اصلاح
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ابرو
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اصلاح و ابرو
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکاپ (250 تا 450 هزارتومان)
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آرایش چشم
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • خط چشم
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لیفت ابرو
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کرم پودر
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لیفت مژه
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • چسباندن مژه یکسره (مژه از خود مشتری)
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • چسباندن مژه دونه ای (مژه از خود مشتری)
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ریموو مژه
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مژه موقت یکسره
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مژه موقت دونه ای
   قیمت از : 65,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم مژه والیوم
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مژه والیوم
   قیمت از : 380,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مژه کلاسیک
   قیمت از : 280,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم مژه کلاسیک
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات تاتو
  • هاشور
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • میکروبلیدینگ
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم بلیدینگ
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تاتو
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترمیم تاتو
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • خط لب
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رژ لب
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بن مژه
   قیمت از : 400,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

8 بررسی برای سالن زیبایی سیمین

مشتری دائمشون شدم

کاربر 1 نظر
رای کاربر

5.0

برخوردشو عالی بود و من موهامو مش کردم و واقعا همونی که می خواستم شد

من کار شنیون و میکاپ انجام دادم، کاملا حرفه‌ای و تمیز انجام شد

کاربر 1 نظر
رای کاربر

5.0

کار میکاپ خیلی تمیز و به دلخواه بود، کار شنیون هم خیلی تمیز بود چون من رو وز خیلی حساسم اصلا وز نداشت

راضی بودم و توصیه می کنم

کاربر 1 نظر
رای کاربر

5.0

من دیروز برای هایلایت و رنگ مو رفتم این سالن.پرسنل خوش برخورد و دلسوزی داره. با مشتری راه میان.کار رنگ من و سیمین خانم و فاطمه خانم انجام دادن.کاملا راضی هستم.هر کس هم که دیده خوشش اومده و آدرس گرفته.تجربه خیلی خوبی بود و توصیه می کنم و امتیاز کامل 5 رو میدم.امیدوارم امتیاز درست ثبت شده باشه.

کار اپیلاسیون شون فوق العاده بود و برخورد فوق العاده خوبی داشتن من واقعا راضی بودم

کاربر 2 نظر
رای کاربر

5.0

عاااااالی بود

مناسب

کاربر 1 نظر
رای کاربر

4.75

خدمات کوتاهی مناسب

کادر مجرب و با تجربه

کاربر 7 نظر
رای کاربر

5.0

برای کار شینیون رفتم از به روز ترین متد روز دنیا و به روز ترین مدل ها استفاده میکنن پیشنهاد میکنم امتحان کنید

انجام کاور ناخن

کاربر 1 نظر
رای کاربر

3.25

برای کاور ناخن مراجعه کردم، محیطشون بزرگ بود. جلو روی مشتری سری های سوهان رو ضدعفونی میکنن. برخوردشون خیلی خوب بود. اگر بخوام راجع به کار ناخن بگم تقریبا متوسط هست و عیب و ایراد هارو بعضا خودتون باید بگید.

پدیکور و کف سابی و پارافین پا

کاربر 1 نظر
رای کاربر

5.0

از نظر من هم رفتارشون بسیار عالی و محترمانه بود و هم خدماتشون و اینکه تمام وسایل و محیط مرتب ضدعفونی میشن. من از همه نظر راضی بودم

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما