سالن زیبایی سیمین

تهران, بلوارفردوس

لطفا قبل از رزرو جهت بروز بودن قیمت ها با شماره 28427121 تماس بگیرید.
 • بافت لمه (شاخه ای)

  60 دقیقه

  5,000 تومان

  قیمت : 5,000 تومان تا 5,000 تومان
 • رنگ کامل مو تا باسن

  120 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • رنگ کامل مو تا بازو

  120 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • آمبره - بالیاژ - سامبره (مو تا باسن)

  120 دقیقه

  3,000,000 تومان

  قیمت : 3,000,000 تومان تا 3,000,000 تومان
 • آمبره - بالیاژ - سامبره (مو تا بازو)

  120 دقیقه

  1,300,000 تومان

  قیمت : 1,300,000 تومان تا 1,300,000 تومان
 • کوتاهی موی کودک

  30 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • فر دائم مو تا بازو

  120 دقیقه

  1,130,000 تومان

  قیمت : 1,130,000 تومان تا 1,130,000 تومان
 • فر دائم مو تا شانه

  120 دقیقه

  930,000 تومان

  قیمت : 930,000 تومان تا 930,000 تومان
 • کراتین مو تا کمر

  120 دقیقه

  2,800,000 تومان

  قیمت : 2,800,000 تومان تا 2,800,000 تومان
 • کراتین مو تا بازو

  120 دقیقه

  1,800,000 تومان

  قیمت : 1,800,000 تومان تا 1,800,000 تومان
 • (براشینگ - اتو - کرلی - بابلیس) موی کوتاه

  45 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • (براشینگ - اتو - کرلی - بابلیس) مو تا کمر

  45 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • (براشینگ - اتو - کرلی - بابلیس) مو تا باسن

  120000 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • نوک گیری مو

  30 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • رنگ ريشه

  90 دقیقه

  130,000 تومان

  قیمت : 130,000 تومان تا 130,000 تومان
 • دکلره کامل

  120 دقیقه

  500,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 500 هزار تومان و تا 800 هزارتومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • 60 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • بافت مو (شاخه ای)

  60 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • رنگ کامل مو تا کمر

  120 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • رنگ کامل مو تا شانه

  120 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • آمبره - بالیاژ - سامبره (مو تا کمر)

  120 دقیقه

  1,800,000 تومان

  قیمت : 1,800,000 تومان تا 1,800,000 تومان
 • آمبره - بالیاژ - سامبره (مو تا شانه)

  120 دقیقه

  800,000 تومان

  قیمت : 800,000 تومان تا 800,000 تومان
 • فر دائم مو تا باسن

  120 دقیقه

  1,950,000 تومان

  قیمت : 1,950,000 تومان تا 1,950,000 تومان
 • فر دائم مو تا کمر

  120 دقیقه

  1,450,000 تومان

  قیمت : 1,450,000 تومان تا 1,450,000 تومان
 • کراتین مو تا باسن

  120 دقیقه

  3,800,000 تومان

  قیمت : 3,800,000 تومان تا 3,800,000 تومان
 • کراتین مو تا شانه

  120 دقیقه

  1,200,000 تومان

  قیمت : 1,200,000 تومان تا 1,200,000 تومان
 • مش - هایلایت (فويلي 30 تا 45 هزارتومان)

  120 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  حداقل تعداد رزرو 10 فویل می باشد. شروع قیمت از فویلی 30 هزار تومان می باشد.

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • (براشینگ - اتو - کرلی - بابلیس) مو تا بازو

  45 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • شينيون (150 تا 250 هزار تومان)

  120 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • موخوره گیری

  30 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • 30 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • رنگساژ (80 تا 180 هزارتومان)

  90 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • دکلره ریشه

  90 دقیقه

  480,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 480 هزار تومان می باشد.

  قیمت : 480,000 تومان تا 480,000 تومان
 • ترمیم دست (هدیه)

  45 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • ترمیم پا

  45 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • ژلیش ناخن طبیعی

  45 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • ترمیم شصت پا

  45 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • 45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • فرنچ با ژل

  60 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • 30 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • طراحی بلومینگ ژل

  30 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • ریموو ناخن

  30 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • ناخن شکسته

  45 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • ریموو ژلیش

  30 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • پارافین دست

  45 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • پارافین اسکراب

  60 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • 45 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • پدیکور و کفسابی

  60 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • لاک با تاپ کات

  35 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • نگین کاری( 5 تا 15 هزار تومان)

  30 دقیقه

  5,000 تومان

  قیمت : 5,000 تومان تا 5,000 تومان
 • 45 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • لمینت ناخن

  60 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • مانیکور VIP

  45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • طراحی با لاک

  30 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • اسپا اسکراب

  60 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • 35 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • پارافین پا

  45 دقیقه

  45,000 تومان

  قیمت : 45,000 تومان تا 45,000 تومان
 • مانیکور

  35 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • ارتونیلی

  45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • ناخن مصنوعی

  40 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • ایر براش

  45 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • طراحی ژل پر کار

  30 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • طراحی لنز ساده

  30 دقیقه

  5,000 تومان

  قیمت : 5,000 تومان تا 5,000 تومان
 • 45 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • فرنچ با لاک

  45 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • ژل تاپ شاین

  30 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • کاشت شصت پا

  45 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • ژلیش روی کاشت (هدیه)

  45 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • 60 دقیقه

  100,000 تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • کاشت دست

  90 دقیقه

  140,000 تومان

  قیمت : 140,000 تومان تا 140,000 تومان
 • 120 دقیقه

  400,000 تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • 120 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • 120 دقیقه

  700,000 تومان

  قیمت : 700,000 تومان تا 700,000 تومان
 • میکروبلیدینگ

  120 دقیقه

  900,000 تومان

  قیمت : 900,000 تومان تا 900,000 تومان
 • 120 دقیقه

  500,000 تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • ترمیم تاتو

  120 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • ترمیم بلیدینگ

  120 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • 120 دقیقه

  900,000 تومان

  قیمت : 900,000 تومان تا 900,000 تومان
 • ترمیم مژه کلاسیک

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • مژه والیوم

  60 دقیقه

  400,000 تومان

  قیمت : 400,000 تومان تا 400,000 تومان
 • مژه موقت دونه ای

  60 دقیقه

  65,000 تومان

  قیمت : 65,000 تومان تا 65,000 تومان
 • ریموو مژه

  30 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • چسباندن مژه یکسره (مژه از خود مشتری)

  30 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • کرم پودر

  30 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • 30 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • میکاپ (250 تا 450 هزارتومان)

  120 دقیقه

  250,000 تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • 30 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • مژه کلاسیک

  60 دقیقه

  280,000 تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • ترمیم مژه والیوم

  45 دقیقه

  200,000 تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • مژه موقت یکسره

  30 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • چسباندن مژه دونه ای (مژه از خود مشتری)

  45 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • لیفت مژه

  45 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • لیفت ابرو

  45 دقیقه

  280,000 تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • آرایش چشم

  45 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • اصلاح و ابرو

  60 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • 30 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • 240 دقیقه

  2,500,000 تومان

  قیمت : 2,500,000 تومان تا 2,500,000 تومان
 • اپیلاسیون ساعد گیاهی

  35 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • اپیلاسیون پشت گیاهی

  30 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • اپيلاسيون زيربغل معمولي

  35 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • اپيلاسيون بيکيني گياهي

  45 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • اپيلاسيون دست گياهي

  45 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • اپيلاسيون دست معمولي

  45 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • اپيلاسيون باسن گياهي

  30 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • اپيلاسيون پا گياهي

  45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • اپيلاسيون کمر یا شکم معمولي

  30 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • اپيلاسيون گياهي کل بدن

  60 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • اپیلاسیون ساعد معمولی

  35 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • اپیلاسیون پشت معمولی

  30 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • اپيلاسيون زيربغل گياهي

  35 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • اپيلاسيون بيکيني معمولي

  45 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • اپيلاسيون پا گياهي(ساق پا)

  35 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • اپيلاسيون پا معمولي(ساق پا)

  35 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • اپيلاسيون کمر یا شکم گياهي

  30 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • اپيلاسيون باسن معمولي

  30 دقیقه

  10,000 تومان

  قیمت : 10,000 تومان تا 10,000 تومان
 • اپيلاسيون پا معمولي

  45 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • اپيلاسيون معمولي کل بدن

  60 دقیقه

  120,000 تومان

  قیمت : 120,000 تومان تا 120,000 تومان
 • وکس صورت

  45 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان

دیدگاه کاربران

5
از مجموع 1 دیدگاه
 • بهداشت محیط
  100%
 • بهداشت وسایل
  100%
 • برخورد کارکنان
  100%
 • کیفیت کار
  100%

شما هم میتوانید در مورد این سالن نطر بدهید.

بهداشت محیط
بهداشت وسایل
برخورد کارکنان
کیفیت کار

متن نظر شما *
توجه :کدهای تخفیف ارائه شده فقط برای رزروهای آنلاین می باشند. شامل رزروهای تلفنی نیستند