رزرو آنلاین سالن زیبایی دسپینا به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن زیبایی دسپینا

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات مو
  • کراتينه موکوتاه
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه موتاسرشانه
   قیمت از : 600,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه موتاکمر
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آمبره تا سرشانه
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ تا سرشانه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ تا کمر
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ ساژ تا سرشانه
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوتاهي با براشينگ
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هايلايت موي کوتاه(فويلي8000تومان)
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هايلايت موي تاسرشانه(فويلي14000تومان)
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هايلايت موي تاکمر(فويلي20000تومان)
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کلاژن تراپي مو
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بوتاکس مو
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فردائم مو تا سرشانه
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • موخوره گيري
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت(شاخه اي10000تومان)
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اکستنشن
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شينيون
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريباندينگ
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ مو کوتاه
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ موتاسرشانه
   قیمت از : 65,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ مو کمر
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • نصب اکستنشن(شاخه اي3000تومان)
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مش کلاهي موتاکمر
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مش کلاهي موتاسرشانه
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مش کلاهي موکوتاه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات ناخن
  • کاشت
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت هلويي
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت لمينت
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم معمولي
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم هلويي
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم لمينت
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش ناخن طبيعي
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش کاشت
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاور
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کروم
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کف سابي
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک ساده
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت پا
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم پا
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحي ناخن
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات تاتو
  • ميکروبليدينگ
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • تاتو معمولي
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات آرايشي
  • ميکاپ صورت
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اصلاح
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ابرو
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ليفت و لمينت ابرو
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکاپ حرفه اي
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکاپ چشم
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت مژه واليوم
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ليفت مژه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم مژه
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت مژه موقت
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت مژه دائم
   قیمت از : 220,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات بهداشتي
  • پاکسازي
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • وکس
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما