رزرو آنلاین سالن زیبایی خانه نقره ای به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن زیبایی خانه نقره ای

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات ناخن
  • کاشت پودري
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم کاشت پودري
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت هلويي
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم کاشت هلويي
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت بيبي بومر
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم کاشت بيبي بومر
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لمينت ناخن
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم لمينت ناخن
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش ناخن طبيعي
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش کاشت
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاورژل
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فرنچ
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکورمعمولي
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکورVIP
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت گريم و فرنچ
   قیمت از : 350,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم گريم
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سوهان ساده
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • سوهان روي کاشت
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لاک ساده
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت شصت پا
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم کاشت پا
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريموو ژل
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ريمو کاشت
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ناخن شکسته
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحي ناخن
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اير براش
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکورVIP
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما