سالن زیبایی خانه نقره ای - آریسته | پلتفرم رزرو آنلاین آرایشگاه ها، مراکز ماساژ و خدمات پوست
  • خدمات پوست
  • سالن زیبایی
  • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن زیبایی خانه نقره ای

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات ناخن
کاشت پودري
قیمت از : 250,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم کاشت پودري
قیمت از : 80,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاشت هلويي
قیمت از : 300,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم کاشت هلويي
قیمت از : 100,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاشت بيبي بومر
قیمت از : 350,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم کاشت بيبي بومر
قیمت از : 150,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
لمينت ناخن
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم لمينت ناخن
قیمت از : 10,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ژليش ناخن طبيعي
قیمت از : 80,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ژليش کاشت
قیمت از : 80,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاورژل
قیمت از : 40,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
فرنچ
قیمت از : 40,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
پديکورمعمولي
قیمت از : 100,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
پديکورVIP
قیمت از : 200,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاشت گريم و فرنچ
قیمت از : 350,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم گريم
قیمت از : 200,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
سوهان ساده
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
سوهان روي کاشت
قیمت از : 30,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
لاک ساده
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
کاشت شصت پا
قیمت از : 100,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ترميم کاشت پا
قیمت از : 60,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ريموو ژل
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ريمو کاشت
قیمت از : 30,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
ناخن شکسته
قیمت از : 10,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
طراحي ناخن
قیمت از : 20,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
اير براش
قیمت از : 160,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
مانيکور
قیمت از : 70,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه
مانيکورVIP
قیمت از : 150,000 تومان
زمان سرویس : 60 دقیقه

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما