سالن زیبایی حمیده آراد

تهران, اشرفی اصفهانی

رزرو آنلاین امکان پذیر نمی باشد.
 • بوتاکس مو

  120 دقیقه

  300,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 300 هزار تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • ویتامینه

  60 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 250 هزار تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • 180 دقیقه

  500,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 500 هزار تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • 180 دقیقه

  500,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 500 هزار تومان

  قیمت : 500,000 تومان تا 500,000 تومان
 • 60 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 100 هزار تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • رنگ ریشه

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • رنگ کامل

  120 دقیقه

  200,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 200 هزار تومان

  قیمت : 200,000 تومان تا 200,000 تومان
 • کوپ (کوتاهی مو)

  60 دقیقه

  100,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 100 هزار تومان

  قیمت : 100,000 تومان تا 100,000 تومان
 • 60 دقیقه

  50,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 50 هزار تومان می باشد

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • 60 دقیقه

  180,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 180 هزار تومان می باشد

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • 60 دقیقه

  80,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 80 هزار تومان می باشد

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • براشینگ

  45 دقیقه

  40,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 40 هزار تومان می باشد

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • طراحی ناخن

  15 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • ریموو کاشت

  30 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • ترمیم کاشت ناخن پا

  30 دقیقه

  40,000 تومان

  قیمت : 40,000 تومان تا 40,000 تومان
 • کاشت ناخن پا

  30 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • ترمیم بیبی بومر

  30 دقیقه

  80,000 تومان

  قیمت : 80,000 تومان تا 80,000 تومان
 • کاشت بیبی بومر

  60 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • ترمیم کاشت گریم

  30 دقیقه

  140,000 تومان

  قیمت : 140,000 تومان تا 140,000 تومان
 • کاشت گریم

  60 دقیقه

  300,000 تومان

  قیمت : 300,000 تومان تا 300,000 تومان
 • ترمیم کاشت هلویی

  30 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • کاشت هلویی

  60 دقیقه

  180,000 تومان

  قیمت : 180,000 تومان تا 180,000 تومان
 • ترمیم کاشت ژل

  30 دقیقه

  130,000 تومان

  قیمت : 130,000 تومان تا 130,000 تومان
 • 60 دقیقه

  280,000 تومان

  قیمت : 280,000 تومان تا 280,000 تومان
 • ترمیم کاشت پودری

  30 دقیقه

  70,000 تومان

  قیمت : 70,000 تومان تا 70,000 تومان
 • کاشت پودری

  60 دقیقه

  150,000 تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • ریموو ژلیش

  15 دقیقه

  35,000 تومان

  قیمت : 35,000 تومان تا 35,000 تومان
 • 30 دقیقه

  65,000 تومان

  قیمت : 65,000 تومان تا 65,000 تومان
 • سوهان کشی

  15 دقیقه

  25,000 تومان

  قیمت : 25,000 تومان تا 25,000 تومان
 • 15 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • 15 دقیقه

  15,000 تومان

  قیمت : 15,000 تومان تا 15,000 تومان
 • 45 دقیقه

  60,000 تومان

  قیمت : 60,000 تومان تا 60,000 تومان
 • مانیکور

  45 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
 • میکاپ VIP

  90 دقیقه

  250,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 250 هزار تومان

  قیمت : 250,000 تومان تا 250,000 تومان
 • 90 دقیقه

  150,000 تومان

  توضیحات

  شروع قیمت از 150 هزار تومان

  قیمت : 150,000 تومان تا 150,000 تومان
 • 15 دقیقه

  30,000 تومان

  قیمت : 30,000 تومان تا 30,000 تومان
 • بند کامل صورت

  15 دقیقه

  20,000 تومان

  قیمت : 20,000 تومان تا 20,000 تومان
 • وکس صورت

  15 دقیقه

  50,000 تومان

  قیمت : 50,000 تومان تا 50,000 تومان
دیدگاه کاربران
0
از مجموع 0 دیدگاه
 • بهداشت محیط
  0%
 • بهداشت وسایل
  0%
 • برخورد کارکنان
  0%
 • کیفیت کار
  0%

شما هم میتوانید در مورد این سالن نطر بدهید.

بهداشت محیط
بهداشت وسایل
برخورد کارکنان
کیفیت کار

متن نظر شما *
توجه :کدهای تخفیف ارائه شده فقط برای رزروهای آنلاین می باشند. شامل رزروهای تلفنی نیستند