رزرو آنلاین سالن زیبایی آریا بانو به همراه کد تخفیف | آریسته
 • خدمات پوست
 • سالن زیبایی
 • مراکز اسپا (ماساژ)
0
0

سالن زیبایی آریا بانو

 

اولین نفر نظر بدید
خدمات مو
  • رنگ ريشه
   قیمت از : 90,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ مو کوتاه
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ تا سر شانه
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنک تا زير شانه
   قیمت از : 170,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگ تا کمر
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لايت ( 10 فويل )
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • رنگساژ
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکوپاژ
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • آمبره
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • دکلره
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بافت تل
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ويتامينه مو
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه مو کوتاه کم حجم
   قیمت از : 500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه مو تا سر شانه
   قیمت از : 700,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه مو تا زير شانه
   قیمت از : 1,000,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کراتينه مو تا کمر
   قیمت از : 2,000,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کات صاف پايين مو
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کات صاف با موزر
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • موخوره گيري
   قیمت از : 130,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوپ ژورنالي
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کوپ ساده ( نوک گيري )
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بابليس + براشينگ مو کوتاه
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بابليس + براشينگ مو تا سر شانه
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بابليس + براشينگ مو تا زير شانه
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بابليس + براشينگ مو تا کمر
   قیمت از : 180,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شينيون + براشينگ
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شينيون ژورنالي + براشينگ
   قیمت از : 200,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شينيون بافت + براشينگ
   قیمت از : 140,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ مو کوتاه
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ مو تا سر شانه
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ مو تا زير شانه
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • براشينگ مو تا کمر
   قیمت از : 100,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بابيليس
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اتوي مو
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات ناخن
  • کاشت ناخن
   قیمت از : 160,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم بدون لاک
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم با لاک
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فرنچ با لاک ساده
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور خشک
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • مانيکور آب
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکور خشک
   قیمت از : 40,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • پديکور آب
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت پا ( دو شصت )
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش روي مواد
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش دست ناخن طبيعي
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش پا ناخن طبيعي
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم پا
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ژليش پا
   قیمت از : 60,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاور ژل
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • طراحي ناخن
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات تاتو
  • ميکروپيگمنتيشن
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکروبلدينگ
   قیمت از : 800,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • فيبروز
   قیمت از : 1,500,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ميکرودرم
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • هيدرودرم
   قیمت از : 80,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ليفت مژه
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • لمينت مژه
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت مژه ساده
   قیمت از : 300,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • کاشت مژه واليوم
   قیمت از : 450,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم مژه ساده
   قیمت از : 150,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • ترميم مژه واليوم
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات آرايشي
  • ميکاپ+مژه
   قیمت از : 190,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • گريم+مژه
   قیمت از : 250,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • بند ابرو
   قیمت از : 45,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
خدمات بهداشتي
  • وکس صورت
   قیمت از : 50,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • وکس پشت لب
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • وکس بيني
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • شيو صورت
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کل بدن معمولي
   قیمت از : 70,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کل بدن گياهي
   قیمت از : 120,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون دست معمولي
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون دست گياهي
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون پا معمولي
   قیمت از : 25,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون پا گياهي
   قیمت از : 35,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون بيکيني معمولي
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون بيکيني گياهي
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون زير بغل معمولي
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون زير بغل گياهي
   قیمت از : 20,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون باسن معمولي
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون باسن گياهي
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کمر معمولي
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون کمر گياهي
   قیمت از : 30,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون شکم معمولي
   قیمت از : 10,000 تومان
   ( 60 دقیقه )
  • اپيلاسيون شکم گياهي
   قیمت از : 15,000 تومان
   ( 60 دقیقه )

نظر شما چیه ؟!

شما چه امتیازی میدهید؟!
بارگذاری عکس

وسایل و بهداشت محیط

کیفیت خدمات

برخورد مناسب

تناسب قیمت و خدمات

برای ثبت نظر باید حداقل 140 کاراکتر بنویسید.

مراکز نزدیک به شما