/
/
/
۴ اشتباه رایج در آرایش صورت

۴ اشتباه رایج در آرایش صورت

خط چشم های ضخیم پشت چشم

خط چشم یکی از لوازم آرایشی است که می تواند تاثیر بسیاری در زیبایی چشم ها و صورت تان بگذارد. اما این به شرطی است که خط چشم تان را اصولی و به مقدار لازم بکشید. چند بار کشیدن خط چشم روی همدیگر زیبایی چشم های تان را می گیرد.

استفاده بیش از حد از رژ گونه

رژگونه یکی از لوازم آرایشی است که با آن می توانید گونه های تان را برجسته کنید. اما بدانید که زیادی رژگونه زدن مخصوصا با رنگهای تند می تواند صورت تان را شبیه به دلقک ها کند.

کشیدن ابروهایی پر رنگ

پر کردن درون ابرو با مداد یکی از بهترین ترفندها برای روح دادن به صورت و پهن کردن ابروها است ، اما اشتباه شما این است که نمی‎دانید از چه مداد ابرویی با چه رنگی استفاده کنید.

کشیدن نا درست رژ لب 

رژ لب باید بر روی خط لب درست بر روی آن کشیده شود و کاملا درون لب را پر کند. از کشیدن رژ لب در بالای خط لب بپرهیزید مگر آنکه لب های شما بسیار نازک بوده و مشکلی داشته باشد. 
۴ اشتباه رایج در آرایش صورت