کاشت پودری بهترین نوع کاشت ناخن

249

یکی از روش های مرسوم در انواع کاشت و طراحی ناخن، کاشت به روش پودری می باشد، این نوع از کاشت در ایران حدود ۸۰ درصد مخاطب داشته و این در حالیست که کاشت‌های ژله‌ای ۱۵ درصد و کاشت‌های دیگر تنها ۵ درصد مخاطب دارند. این نوع کاشت زمانبر بوده و در انتها نیاز به سوهان کشی دقیق به جهت یکسان بودن هر ۱۰ انگشت نیاز دارد. روش کار در کاشت پودری به این شکل است که ابتدا ناخن مصنوعی را از نیمه ناخن می چسبانند و در انتها به اندازه دلخواه مشتری کوتاه می کنند، پس از آن مواد ضد قارچ بر روی ناخن زده پودر کاشت که از مواد دندانپزشکی است را روی ناخن می زنند. در انتهای کار ناخن را به صورت حرفه ای سوهان کشیده و به آن شکل می دهند. کاشت پودری در ترمیم حدود یک تا یک و ساعت و نیم از وقتتان را خواهد گرفت، آن هم به این دلیل است که در این نوع از کاشت هر ناخن باید به صورت جداگانه ترمیم شود، از این رو این نوع از کاشت برای کسانی که وقت و زمان برایشان مهم است مناسب نمی باشد.