نشانه هایی در نامزدتان که ثابت می کند قیدش را بزنید!

0 495

دوران نامزدی دورانی برای شناخت دختر و پسر به حساب آمده، اما نامزدی چیست؟ برخی تصور دارند دوران نامزدی پس از به دست کردن حلقه نشان شروع می شود و برخی نیز پس از خواندن خطبه عقد را نامزدی می خوانند؛ اما در حالت معمول و قانونی دوران پس از عقد تا روز عروسی به عنوان نامزدی شمرده می شود. در مقاله های مختلفی راه های داشتن دوران نامزدی موفق را برای شما معرفی کرده ایم. امروز را اختصاص داده ایم به ۴ ویژگی در نامزدتان که اگر در او ببینید باید قید نامزدتان را بزنید!

_ اگر مشاهده کردید نامزدتان در مقابل پدر و مادرش تسلیم مطلق است، از خود هیچ اختیاری ندارد و حتی توصیه‌های غیرمنطقی آنها را می‌پذیرد، کمی در انتخاب خود تردید کنید.

_ اگر مشاهده کردید برای نامزدتان مسائلی مثل شیوه برگزاری مراسم عروسی به‌طور افراطی مهم‌تر از خود رابطه است، آن را به عنوان یک نشانه منفی در نظر بگیرید.

_ اگر نامزد شما با شما بسیار مهربان است، اما در حین رانندگی یا در تعاملات روزمره در کوچه و خیابان با مردم خشونت می‌کند، یقین داشته باشید که پس از سپری شدن دوران شیرین اولیه رابطه، خشونت علیه شما را هم آغاز خواهد کرد.

_ آدم‌ها در دوره نامزدی تلاش می‌کنند که بهترین حالت رفتاری خود را بروز بدهند. اگر قسمت عمده دوره نامزدی شما به بحث و تلخ‌کامی می‌گذرد، این نشانه بسیار بدی از یک زندگی دردناک پس از عقد و عروسی است.