نحوه صحیح کانتورینگ برای صورت های کشیده

0 667

کانتورینگ چهره به کلیه اعمالی گفته می شود که در آن بتوان عیوب پوست را پنهان کرده و تعادلی مناسب میان اجزای صورت ایجاد کرد به گونه ای که در نهایت بتوان به چهره ای بدون عیب و نقص رسید. در صورت های کشیده عمده تمرکز بر روی پوشاندن قسمت های بلند صورت خواهد بود تا در نهایت بتوان به ظاهری بیضی شکل رسید.

مراحل متعادل سازی چهره صورت های کشیده
گریم و متعادل سازی چهره برای صورت کشیده

در این نوع از صورت ها اگر پیشانی بلندی دارید بهتر است در قسمت پیشانی از کرم کانتور با دو درجه تیره از پوست خود استفاده کنید. بهتر است زیر استخوان گونه نیز به شکل یک مثلث از کرم تیره استفاده کنید و در نهایت به محو کردن رنگ ها در یکدیگر بپردازید. برای مشاهده مطلب روش متعادل سازی چهره اصولی کلیک کنید.

عکس متعادل سازی چهره
متعادل سازی چهره زنانه چیست