مچ بندهای «کالری شمار» دقیق نیستند

0 317

مچ بندهای هوشمندی که با سر و صدا به بازار آمدند و ادعا می‌کنند، قادر به شمارش کالری‌هایی هستند که شما در طول روز سوزانده‌اید، در عمل چندان مؤثر نیستند.

به گزارش آریسته به نقل از سایت «nbcnews»، دانشمندان ۱۲ تا از این وسیله‌ها مثل «Fitbit Flex» و «Jawbone Up24» را در مقابل ۲ آزمایش ثابت شده برای شمارش کالری‌ها قرار دادند. در این ۲ آزمایش، یا فرد را در یک اتاق نگه می‌دارند و تمام کالری‌های خورده شده وسوزانده شده او را می‌شمارند یا نوعی آب مخصوص به خورد او می‌دهند که کمک می‌کند، با گرفتن آزمایش ادرار میزان کالری سوخته شده را حساب کنند.

بعضی از مچ بندهای هوشمند در مقایسه با روش اول، کالری مصرف شده را تا ۲۷۸ کالری کمتر از مقدار اصلی حساب کردند و بعضی‌های دیگر تا ۲۰۴ کالری بیش‌تر از عدد درست حدس زدند.

در مقایسه با آزمایش دوم که با روش سنجیدن ادرار همراه بود، مچ بندها از ۶۹ تا ۵۹۰ کالری کمتر از حد مورد نظر را نشان دادند.

این تحقیق را محققان دانشگاه کالیفرنیا انجام داده‌اند و نتیجه آن در مجله «JAMA» منتشر شده است.