مرطوب کننده های خانگی

0 287

مرطوب کننده خانگی زمستانی برای پوست خشک

_ مواد تشکیل دهنده مرطوب کننده خانگی شماره ۱ برای پوست خشک
روغن زیتون : ۱ قاشق غذاخوری
آبلیو : نصف قاشق غذاخوری
تخم مرغ : ۱ عدد

این سه ماده را به خوبی با یکدیگر مخلوط کرده و به صورتتان بمالید، اجازه بدهید خشک شود و سپس با آب ولرم بشویید.

_ مواد تشکیل دهنده مرطوب کننده خانگی شماره ۲ برای پوست خشک
بلغور جو دو سر پخته
عسل : ۱ قاشق غذاخوری

این دو ماده را بخوبی باهم مخلوط نمایید، به صورتتان مالیده و اجازه دهید خشک شود، سپس با آب ولرم آب کشی نمایید.

_ مواد تشکیل دهنده مرطوب کننده خانگی شماره ۳ برای پوست خشک
روغن زیتون : ۱ قاشق غذاخوری
کره : ۳ قاشق غذاخوری
روغن نارگیل : ۱ قاشق غذاخوری

این سه ماده را به خوبی با یکدیگر مخلوط کرده و به صورتتان بمالید، اجازه بدهید خشک شود و سپس با آب ولرم بشویید. مرطوب نگاه داشتن پوست کمک خواهد کرد تا چین و چروک پوست کاهش یابد.

مرطوب کننده خانگی زمستانی برای پوست معمولی

_ مواد تشکیل دهنده مرطوب کننده خانگی شماره ۱ برای پوست معمولی
ماست : ۱ فنجان
آب پرتقال : ۱ قاشق غذاخوری
آب لیمو : ۱ قاشق غذاخوری

این دو ماده را بخوبی باهم مخلوط نمایید، به صورتتان مالیده و اجازه دهید خشک شود، سپس با آب ولرم آب کشی نمایید.

_ مواد تشکیل‌ دهنده مرطوب کننده خانگی شماره ۲ برای پوست معمولی
عسل : نصف قاشق غذاخوری
آبلیمو : ۱ قاشق غذاخوری
کشک : ۳ قاشق غذاخوری

این دو ماده را بخوبی باهم مخلوط نمایید، به صورتتان مالیده و اجازه دهید خشک شود، سپس با آب ولرم آب کشی نمایید.

_ مواد تشکیل دهنده مرطوب کننده خانگی شماره ۳ برای پوست معمولی
خمیر آووکادو : نصف قاشق غذاخوری
ماست : ۲ قاشق غذاخوری
عسل : ۳ قاشق غذاخوری

این سه ماده را به خوبی با یکدیگر مخلوط کرده و به صورتتان بمالید، اجازه بدهید خشک شود و سپس با آب ولرم بشویید.

مرطوب کننده خانگی زمستانی برای پوست چرب

مواد تشکیل دهنده مرطوب کننده خانگی شماره ۱ برای پوست چرب
خمیر سیب : نصف فنجان
عسل : نصف قاشق غذاخوری

این دو ماده را باهم مخلوط کرده به صورتتان بمالید، اجازه دهید خشک شود و سپس صورتتان را با آب سر آبکشی کنید.

مواد تشکیل دهنده مرطوب کننده خانگی شماره ۲ برای پوست چرب
آبلیمو : ۱ قاشق غذاخوری
سفیده تخم مرغ : ۲ قاشق غذاخوری
عسل : ۲ قاشق غذاخوری
خمیر توت فرنگی : نصف فنجان

این چهار جزء را به خوبی باهم مخلوط نمایید، سپس به صورتتان مالیده اجازه دهید خشک شود، سپس صورتتان را با آب سر بشویید.