لقب دادن به کودک و واکنش به آن

1,875

همه می دانیم که تربیت فرزندمان تنها منتهی به ما نخواهد شد، هرچیزی که کودک با آن در ارتباط است در تربیتش سهیم خواهد بود. امروز می خواهیم به شما راه کاری بدهیم که بدانید با افرادی که بر روی فرزند دلبندتان لقب می گذارند چه رفتاری داشته باشید، با ما در مجله سبک زندگی آریسته همراه باشید.

لقب دادن به کودک

هیچ کسی وجود ندارد از لقبی که به او می دهند خوشحال شود، حتی بسیاری از لقب هایی که بر روی یکدیگر می گذاریم و از روی عشق و علاقه مان است، برای شخص مقابل بسیار مخرب و نفرت انگیز است! بزرگتر ها به سادگی می توانند در مقابل لقب هایی که به آنها می دهند مقاومت کرده و برخورد درست را از خود نشان دهند، اما تا کنون فکر کرده اید که کودکان این وسط چه خواهند شد؟؟ این بار به جای آنکه القابی مثل وروجک، شیطون، تپلی، دلقک، فسقلی، جوجه و یا هر لقب دیگری را بدهید که به نظرتان بد نیست، بیایید از کلماتی شیرین استفاده کنید، به جای این القاب تنها عشق و محبت به بچه ها بدهید و به همان اندازه عشق و محبت از آنها دریافت کنید.

بسیاری از القاب قبل از آنکه از فردی خارج از خانواده داده شود از سوی خود والدین به کودکان داده می شود، القاب تمسخر آمیز را حتی در زمانیکه عصبانی و ناراحت هستید به کودک خود نگویید، مثلا بر سر او فریاد نزنید و نگویید کودن! القاب زشت به فرزندان خود ندهید و این القاب را در مقابل دیگران بکار نبرید.

اگر با فرزند خود خیلی صمیمی هستید از القاب استفاده نکنید، حس کنید شخصی دیگر قرار است این لقب را به فرزند شما بدهد، اگر از دادن این لقب ناراحت می شوید به هیچ عنوان خودتان هم به فرزند خود این لقب را ندهید.

برای کودک خود مشخص کنید که چه کلماتی خوب هستند و بد، لازم است کودک شما در همان سن کم هم فرق خوب و بد را تشخیص دهد.

به کودک خود آموزش دهید تا زمانیکه به او لقب می دهند واکنشی مودبانه از خود نشان دهد، به طور مثال به شخص مقابل بگوید تا زمانیکه اسم مرا مودبانه صدا نزنی جواب شما را نخواهم داد. اگر کودک شما توان نشان دادن واکنش را ندارد این بار لازم است تا خودتان واکنش نشان داده و مداخله کنید و در کمال ادب به طرف مقابل بفهمانید که حق لقب گذاشتن بر روی فرزند شما را ندارد، در این مسئله به هیچ عنوان کوتاهی نکنید. یادتان باشد القابی که بر روی کودک شما گذاشته می شود به شدت مخرب بوده و می توانند اثرات شخصیتی بدی را بر روی فرزند شما بگذارد.