عوامل دخیل در ترک کاشت ناخن

407

بسیاری از کسانی که برای طراحی ناخن های خود اقدام به کاشت ناخن کرده اند، شاهد ایجاد ترک و ظاهری نامناسب در ناخن های خود بوده اند. اگر ناخن شما کاشت ژله ای بوده، می توان گفت تنها دلیل برای ترک آن هوای نامرطوب و خشک محیط بوده است. اما در کاشت ناخن به روش پودری، عواملی که در ترک خوردن و از بین رفتن کاشت دخیل هستند، استفاده از مواد کمتر از حد میزان معمول، آسیب پذیری در صورت انجام کارهای منزل همانند شستشو های مداوم بدون دستکش، و یا تماس مستقیم ناخن ها با مواد شیمیایی همچون وایتکس و …، سوهان کشی بسیار زیاد و نازک شدن مواد کاشت روی ناخن و مواد پودری که بکار برده شده نامرغوب می باشد. در حالتی که قلموی طراحی ناخن و کاشت به صورت مناسب به مواد لیکویید آغشته نشده باشد، پودر به خوبی خیس نشده و جذب صدف ناخن نمی شود، در این حالت نیز امکان ترک خوردگی و از بین رفتن کاشت ناخن بالا می رود، از این رو توجه به مراحل دقیق کاشت بسیار مهم بوده و نیاز به تمرین های بسیاری دارد.