دکوراسیون اتاق کودک و نکاتی که باید بدانید

1,861

 اتاق کودک جاییست که در طول یک شبانه روز کودک دلبندتان ثانیه به ثانیه از عمر خود را در آن می گذراند، بنابراین این بخش از خانه دارای اهمیتی است که بیش از پیش باید به آن توجه کنید و فضایی برای کودک دلبندتان ایجاد کنید تا از لحظه لحظه عمر خود لذت کامل را ببرد. بر این اساس هر آنچه که باید در دکوراسیون اتاق کودک رعایت شود به شرح زیر می باشد:

– فضای اتاق خواب کودک بهتر است فرش شده، و یا به طور کامل موکت شده باشد، سعی کنید هیچ فضایی از روی زمین در اتاق کودک بدون پوشش در نظر گرفته نشود.
– رنگ آمیزی اتاق کودک بهتر است با علم روانشناسی انجام شود، رنگ ها را شناخته و با توجه به انرژی آنها به رنگ آمیزی اتاق کودک بپردازید.
– کودکان ما نیز همانند کودکی ما علاقه بسیار زیادی به خانه های پارچه ای کنج دیوار دارند، برای آنها چنین فضایی در گوشه ای از اتاق فراهم کنید.
– اتاق کودک در شب باید از کمی نور خفیف بهره بگیرد، به این منظور از یک شب خواب و یا یک نور مخفی در قسمتی از اتاق استفاده کنید.
– از کتابهای کوچک رنگارنگ در اتاق کودک خود استفاده کنید و به این منظور کتابخانه ای زیبا برای او فراهم کنید.
– برای اتاق نوزاد بهتر است از صندلی مخصوص برای شیر دادن مادر به فرزند استفاده کنید.
– یک قسمتی از دیوار را برای نقاشی کردن کوکان در نظر بگیرید، برای این قسمت پوششی در نظر بگیرید که کودک دلبندتان بدون مشکل بتواند بر روی آن دیوار نقاشی کند.
– اگر قرار است برای اتاق کودک خود وسایلی جدید تهیه کنید، بهتر است این کار با سلیقه او انجام بگیرد.