تزیین آش (۳)

1,279

سری عکس های سوم از تزیین آش

برای تزیین آش نیاز به قیف و ماسوره ساده دارید، اگر هم دسترسی به این وسایل نداشتید توسط نابلون فریزری می توانید به راحتی کار خود را انجام دهید. فقط توجه داشته باشید کشک آنقدری شل نباشد که از داخل قیف بریزد، و آنقدری سفت نباشد که از داخل قیف با ترک بیرون بریزد. برای رنگ دهی به کشک نیز می توانید از انواع رنگ های خوراکی و یا زرد چوبه استفاده کنید.