به زیباترین باغ گیاه شناسی ایران خوش آمدید

0 164
تاریخچه باغ

اوایل سال ۱۳۴۷ هجری شمسی بود که دولت وقت، احداث باغ گیاه شناسی ملی ایران را در مراتع ملی چیتگر اعلام کرد و در مساحتی به وسعت بیش از یک صد و چهل و سه هکتار در دامنه جنوبی رشته کوه های البرز، این باغ تأسیس شد.

تصویری از آزمایشگاه تحقیقاتی باغ گیاه شناسی ملی ایران

در حال حاضر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع اقدامات و فعالیتهای علمی پژوهشی خود را در ۱۱ بخش تحقیقاتی و متجاوز از ۵۰ گروه و زمینه تخصصی در حوزه تحقیقات جنگل، مرتع، گیاه‌شناسی، بیابان‌زدایی، صنوبر، گیاهان دارویی، علوم چوب و کاغذ، حمایت و حفاظت، ژنتیک و فیزیولوژی گیاهی، بانک ژن و مکانیزاسیون منابع طبیعی و در سطح ۲۹ مرکز تحقیقات استانی و ۸۸ ایستگاه ملی و منطقه‌ای سازماندهی نموده است.

این موسسه دارای ۹ بخش جالب بوده که فعالیت های گوناگونی را در عرصه گل و گیاه و پوشش گیاهی در ایران در دستور کار دارد که آشنایی اجمالی با آن ها خالی از لطف نیست.

۱-بخش تحقیقات جنگل

تحقیق پیرامون زمینه های مختلفی نظیر، جنگلکاری، جنگل شناسی، بهره برداری و مدیریت جنگل، مهندسی جنگل و سیاست جنگل و مسائل اجتماعی و اقتصادی.

۲- بخش تحقیقات مرتع

مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت مراتع، اکولوژی مراتع، به زراعی و به نژادی مراتع، مسائل اجتماعی اقتصادی مراتع.

۳-بخش تحقیقات گیاهشناسی

شناسایی گیاهان و رستنی های کشور، مطالعات فیتوسوسیولوژیک، تهیه نقشه های جوامع گیاهی، شناسایی گیاهان نادر و رو به انقراض و تلاش در جهت حفظ ذخایر توارثی کشور، مطالعات تنوع زیستی، ایجاد و توسعه هرباریوم، ایجاد و توسعه باغات گیاهشناسی، دستیابی به گونه های با ارزش گیاهی جهت استفاده در صنعت، فضای سبز، باغبانی، جنگل کاری و …

۴-بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

با هدف جمع آوری، شناسایی، کشت ، اهلی کردن و تعیین مواد مؤثره تعداد زیادی از گونه های بومی کشور، تحقیقات به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی، ترویج و کاشت گیاهان دارویی سازگار و ارزشمند در راستای حفظ منابع و تحقیق در زمینه گیاهان زینتی، معطر، سمی، صنعتی و فرآورده های فرعی جنگل و مرتع.

۵-تحقیقات بیابان

تحقیق در زمینه های استعداد فرسایش اراضی، منابع آب، منابع اراضی، مدیریت بهره برداری از بیابان، استعداد رویشی اراضی، تهیه نقشه های بیابان زدایی، شیوه های مبارزه با بیابانی شدن و تثبیت فیزیکی و بیولوژیکی شنهای روان.

۶- بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ

مطالعه و تحقیق در زمینه فیزیک و آناتومی چوب، مکانیک چوب، چوب خشک کنی و حفاظت چوب، امکان سنجی و معرفی منابع سلولزی جایگزین، تحقیقات فرآورده های مرکب چوبی و تحقیقات مربوط به شیمی چوب، خمیر و کاغذ سازی.

۷- گروه تحقیقات صنوبر و گونه های سریع الرشد

تحقیق پیرامون سازگاری و تعیین ارقام مناسب و صنوبر در دوره های بهره برداری کوتاه مدت، زارعت چوب در جهت کاهش فشار بر جنگلهای طبیعی کشور از طریق ارقام سازگار و توان تولید چوب بالا، معرفی و ترویج ارقام مناسب به بخشهای خصوصی بویژه صنایع چوبی کشور، امکان کاربرد بیوتکنولوژی در تولید و تکثیر ارقام صنوبر و سایر گونه‌های سریع الرشد.

۸- گروه تحقیقات حمایت و حفاظت