افاسمان چیست؟

6,901

اصطلاحات پزشکی زنان و زایمان

اگر باردار باشید و یا در حال اقدام به بارداری باشید قطعا از پزشک و اطرافیان خود اصطلاحات پزشکی زنان و زایمان بسیاری را می شنوید. در این دوران زیبا و هیجان انگیز از طرفی همواره شادی و هیجان بسیاری خواهید داشت و از طرفی همیشه نگران بوده و سوالات زیادی ذهن شما را در گیر خواهند کرد. یکی از اصطاحات پزشکی که زیاد با آن مواجه خواهید شد آفاسمان است. حال سوال اینجاست که در واقع آفاسمان به چه معنا می باشد؟ رحم یک زن در کل بارداری یعنی تا ۳۶-۳۸ هفته کاملا آرام و خاموش بوده و هیچ فعالیتی ندارد، اما زمانیکه به روزهای زایمان نزدیک شوید رحم آرام آرام بر طبق قاعده ای مشخص شروع به بیدار شدن برای دفع جنین می کند. این بیدار شدن به آن معناست که انقباضاتی منظم و به یکدیگر نزدیک شروع خواهند شد.

افاسمان دهانه رحم (Cervical effacement)

افاسمان چیست
Cervical Dilatation

در واقع آفاسمان دهانه رحم به نرمی و کوتاه شدگی دهانه رحم می گویند؛ در زمانیکه دفع جنین نزدیک می شود، دهانه رحم کم کم کوتاه و از حالت استوانه به حالت قیفی تغییر شکل میدهد. در مبحث زایمان و اصطلاحات پزشکی این آفاسمان به صورت درصد بیان می شود، به طور مثال اگر خانم بارداری، طول دهانه رحم به نصف رسیده باشد، (حتی با سوراخ دهانه رحم بسته)، افاسمانش ۵۰ % بیان می شود . یک نکته که لازم است بدانید این است که آفاسمان از مرحله نهفته ( از زمان شروع بیدار شدن رحم و انقباضات منظم که هیچ کس دقیق نمی داند چه زمانی است، معمولا از هفته ۳۷-۳۸ به بعد شروع می شود و پایان آن، زمانی است که دهانه رحم ۳-۴ سانت باز شده باشد) شروع می شود و هر چه بیشتر باشد ، بهتر است.

دیلاتاسیون دهانه رحم (Cervical Dilatation)

افاسمان و دیلاتاسیون
Cervical Dilatation

دیلاتاسیون سرویکس

دیلاتاسیون در واقع به مقدار باز شدن سوراخ سرویکس (دهانه رحم) می گویند. در فاز نهفته ممکن است دهانه رحم تا ۳-۴ سانت دیلاته شود در این بین مادری که در شرایط طبیعی به سر می برد می تواند تا این رسیدن به این میزان را در خانه و در کنار خانواده خود باشد، در مبحث دیلاتاسیون زمانیکه این مقدار پایین باشد مثلا مقدار آن به یک یا دو سانت رسیده باشد را به صورت یک انگشت و یا دو انگشت (فینگر) بیان می کنند. مادرانی که در شرایط طبیعی به سر می برند مثلا هیچ نکته غیر طبیعی مثل کیسه آب پاره و … در آنها مشاهده نشده باشد می توانند حداقل ۱۴ ساعت در دیلاتاسیون ۲-۳ باقی بماند.