/
/
/
اسفناج مصرف کنید تا از آلزایمر مصون بمانید!

اسفناج مصرف کنید تا از آلزایمر مصون بمانید!

آلزایمر مرگی خاموش بوده، یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که بتدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل می‌رود. و تقریبادر سنین شصت به بالا در افراد بوجود می آید. تمامی بیماران در ابتدا دارای اختلال حافظه می باشند و وقایع اخیر از ذهنشان می رود، اما با پیشرفت بیماری به تدریخ خاطرات قدیمی نیز فراموش شده و بخش مرتبط با خاطرات در مغز از بین می رود. اسفناج به دلیل وجود ماده ای در خود با نام نیترات موجب رقیق تر شدن خون شده و در نتیجه آن جریان خون در سلول‌های مغزی بیشتر شده و سلول ها بهتر تغذیه می‌شوند. از این رو مصرف آن به افراد برای جلوگیری از آلزایمر توصیه می شود.

 
اسفناج مصرف کنید تا از آلزایمر مصون بمانید!