اسفناج مصرف کنید تا از آلزایمر مصون بمانید!

0 652

آلزایمر مرگی خاموش بوده، یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که بتدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل می‌رود. و تقریبادر سنین شصت به بالا در افراد بوجود می آید. تمامی بیماران در ابتدا دارای اختلال حافظه می باشند و وقایع اخیر از ذهنشان می رود، اما با پیشرفت بیماری به تدریخ خاطرات قدیمی نیز فراموش شده و بخش مرتبط با خاطرات در مغز از بین می رود. اسفناج به دلیل وجود ماده ای در خود با نام نیترات موجب رقیق تر شدن خون شده و در نتیجه آن جریان خون در سلول‌های مغزی بیشتر شده و سلول ها بهتر تغذیه می‌شوند. از این رو مصرف آن به افراد برای جلوگیری از آلزایمر توصیه می شود.