آموزش برجسته سازی صورت

0 239

برجسته سازی صورت به عملیاتی گفته می شود که در آن برخی از قسمت ها را پر رنگ تر و برخی را روشنتر و برجسته تر از قسمت های دیگر کرده و به واسطه این کار زیبایی و بعد به چهره می بخشند. این برجسته سازی صورت در واقع با نام کانتورینگ شناخته می شود که در آن با استفاده از کانسیلر هایی به رنگ های متفاوت قسمت هایی از صورت را برجسته و قسمت های دیگر را می پوشانند. در این امر استخوان روی گونه، بینی، بالای لب را روشن کرده و زیر استخوان گونه، اطراف بینی و بالای پیشانی های بلند را تیره تر کرده نا بعد در صورت ایجاد شود.